Významné změny pro uživatele

 • Tagy - přidán nový typ atributu tag (značka), podle tagů můžete položky filtrovat a vyhledávat
 • Rozšířená přístupová oprávnění - můžete nastavit přístup např. k projektům, rizikům jen pro editory a pro správce
 • Ediatce názvu položky - můžete provést přímo z jejího detailu
 • Nový typ řazení položek - podle data aktualizace
 • Smazání položky - v odůvodněných případech můžete položku natrvalo odstranit 
 • Nové zobrazení a zadávání vazeb - změnili jsme grafiku zobrazení vazeb, vazby můžete přidávat pomocí tlačítka "+"
 • Vazba jako nový typ atributu - vazby můžete vytvářet přímo z detailu položky
 • Alerty a notifikace - každý uživatel může vytvářet alerty nebo notifikace (sledování důležitých termínů, hodnot)
 • Seznam alertů a notifikací pro uživatele - každý uživatel má v přehledu své aktivní alerty a notifikace
 • Založení položek - úprava formuláře a možnosti založení jsou pomocí tlačítka "+" v seznamu položek nebo tlačítka "Přidat položku"
 • Zadávání příloh - přidání pomocí "+" a vylepšená grafika
 • Vlastní pozadí aplikace - každý uživatel má možnost si nahrát vlastní pozadí
 • Menu "Nastavení" - pod ikonou Nastavení si můžete provést uživatelské nastavení aplikace (řazení položek v evidencích, jejich barvu, atd.)

Významné změny pro administrátory

 • Založení/ editace atributu - lze provést z uživatelské části, vylepšení formuláře pro založení/editaci
 • Založení evidence - zjednodušení formuláře
 • Správa uživatelů - přemístění pod menu Spravovat a graficky vylepšena
 • Distribuce licenčního klíče zákazníkům - automatická kontrola licencí

Významné změny pro vývojáře

 • Rozšířená sada Onesft API

Menší změny a opravené bugy

 • Seznam položek - fixní šířka
 • Nový grafický layout - řazení, ikonky, záložky, tabulky, texty atributů
 • Úprava textace hlášek 
 • Pro importované položky a zadávané pomocí WS rošířen počet znaků pro název položky (pro ruční zadávání zůstává na 255 znacích)