Verze 2.4.14-35 přináší hned několik podstatných vylepšení Vaší aplikace OneSoft Connect a tedy i usnadnění práce s Vaší aplikací OneSoft Connect.

Novinky obsahují:

  • optimalizace zobrazení aplikace na různých zařízeních
  • sdílení Hlídačů, jejich zobrazení a filtrování
  • vylepšení vzhledu Kalendáře a vylepšenou možností sdílení jeho obsahu mimo systém
  • možnost volby detailů pro export do Excelu
  • zpřehlednění položek bez Kategorií
  • nový filtr v Úkolech
  • možnost řazení karet oblíbených Evidencí
  • přehlednější správu Rolí

Zobrazení aplikace na různých zařízeních

Mezi hlavní vylepšení v nové verzi systému patří usnadnění práce díky optimalizaci zobrazení aplikace na různých zařízeních pomocí zmenšení některých prvků v systému. Pokud se Vám zobrazuje systém jinak, než jste zvyklý, změňte prosím lupu Vašeho prohlížeče.

Aktualizace hlídačů

V nové verzi systému najdete možnost sdílení hlídačů s ostatními uživateli systému. Všichni užvatelé, kteří byli nastaveni v sekci "Koho upozorním" a dostávali před touto verzí pouze upozornění nyní získávají přistup k hlídači a mohou hlídače i upravovat. Více o sdílení hlídačů zde.

Dále došlo k vylepšení přehledu hlídačů. Nyní máte možnost v přehledu vidět i vypnuté hlídače. Přibyla také možnost filtrování hlídačů – filtrovat lze podle termínu, do kterého nastane aktivace hlídače, nebo podle evidence, ve které jsou hlídači nastaveni. Další možností filtrování je také podle názvu hlídače. Více o hlídačích zde.

Aktualizace kalendáře

Kalendář dostal nový vzhled a nově je možné díky kliknutí na jakýkoliv den založit úkol nebo událost s datumem daného dne. Můžete si také vybrat, zda chcete v kalendáři vidět jen úkoly, zápis nebo hlídače. Další nová funkce kalendáře je sdílení Vašich zápisů, úkolů nebo hlídačů do kalendářů mimo systém (například Google nebo Exchange). Více ke kalendáři zde.

Volba detailů při exportu

Nové při exportu dat z aplikace je možné si vybrat jednotlivé detaily, které se budou exportovat do Excelu. Další možností je i export úkolů, které jsou k dané položce připojeny. Více k exportu zde.

Ikony u položek bez kategorie

Nová verze přináší přidání ikon k položkám, které nejsou zařazeny do kategorie. Ikona i její barva kopíruje nastavení ikony a barvy dané evidence.

Nový filtr pro úkoly

Aplikace nově umožňuje filtrovat v úkolech, kde jste jako sledující. Filtrace je podle toho, zda chcete vidět pouze nedokončené úkoly nebo chcete mít seznam včetně dokončených úkolů.

Nový způsob řazení karet evidencí

V liště Evidencí je nově možné jednodušeji řadit záložky Vašich oblíbených Evidencí a měnit jejich pořadí pomocí drag and drop. Stačí pouze přidržet levé tlačítko myši na názvu Evidence (záložky) a libovolně jí přesunout na Vámi požadované pořadí v liště.

Vylepšení výběru role

Vaše role se zobrazuje i v levém postranním menu pod Vaší fotkou a jménem, kde je možné jí po kliknutí změnit. Dále přibyla informace o momentálně aktivní roli na homepage v pravé horní části, kde jí lze také změnit.

Přehled uživatelů v roli pro administrátora

V sekci "Spravovat" v části s nastavením rolí se nově zobrazují pro Administrátory i jména uživatelů, kteří mají tuto roli přiřazenou.

Další aktualizace 2.4.14-37 přináší možnost nahrát více příloh najednou a to platí na všech místech, kde můžete přílohy nahrát.

Hromadné nahrávání příloh

Při nahrávání příloh nyní můžete vybrat více příloh najednou a nahrát je tak do systému. Stačí podržet CTRL a kliknutím vybírat přílohy z vašeho počítače, které chcete nahrát. Pokud nahráváte přílohy do záložky "Přílohy", můžete také přetáhnout více souborů najednou.