Na dashboardu evidence si můžete zobrazit grafy porovnávající dvě hodnoty pro vybrané položky (např. porovnání plánovaných a skutečných hodnot rozpočtu projektů).

Můžete importovat data z xls souborů do jakékoliv evidence.