Můžete zafiltrovat rizika z nadefinované mapy rizik na dashboardu evidence Rizik.

Můžete využívat chat s uživateli systému (viz komunikační oblast základní obrazovky).

Administrátor systému může editovat a mazat uživatelské role.

K uživateli je možné definovat skupinu uživatelů, kterou je možné využít při zadávání úkolů a poznámek.

Rozšířená funkcionalita hlídačů (možnost nastavení hlídače na všechny položky evidence, hlídání data v minulosti - výročí)

Tabulka - suma hodnot. Pokud je sloupec v tabulce formátu číslo, je v záhlaví tabulky uvedena suma hodnot jednotlivých řádků.

Náhled položky - je možné zobrazit náhled položky (viz základní obrazovka

Pro detaily typu checkbox a výčet jsou zobrazeny údaje o změně (kdo, co, kdy změnil).

Na homepage si může každý uživatel změnit vybrané detaily v sekci Home > O mně. Jedná se o detaily nezařazené do skupin.

Text tlačítka "+přidat položku" může administrátor změnit na libovolný text (např. + přidat majetek) při zakládání nebo editaci evidence.