Přílohy - samostatné zakládání pro soubory a pro odkazy. Do tabulky příloh přidány informace o datu nahrání. Popis přílohy je možné editovat.

Heslo - možnost zaslání nového hesla při jeho zapomenutí.