Přidán export položek evidencí ve formátu xls

Přidána nápověda do aplikace

Nový datový typ - richtext

Do dashboardu evidence přidána sekce - Poslední změněné

Do filtru přidána pro detail typu výčet možnost zadat multihodnotový výběr - vyber položky, pro které platí alespoň jedna hodnota výčtu (bod 4 - příklady použití filtru)

Úkoly - přidána nová funkcionalita