Významné změny pro uživatele

Na dashboard evidence přidán přehled naposledy změněných položek.  

Významné změny pro administrátora

Úzké provázání uživatelů, oprávnění a lidí (zaměstnanců, kontaktů).