Můžete využívat funkcionalitu oblíbených položek.

Grafická změna ikon Sbalit, Rozbalit.

Grafická úprava stromu položek.

Zobrazení "+" (pro založení položek, vazeb a příloh nebo pro založení nového atributu) se objeví pouze pro uživatele s dostatečným oprávněním (např. pro oprávnění pouze ke čtení se tato ikona nebude zobrazovat).