Významné změny pro uživatele

V tabulce lze ve sloupci definovat datový typ vazba.

Při vytváření vazby lze využít rychlý filtr pro vyhledání položky.

Významné změny pro administrátory

Dubleclick na záložku evidence pro její editaci.