Pro skupinu atributů máte možnost tuto skupinu nezobrazovat.