Big_loader_ajax

Jednoduchý personální software

Tato personalistika je jednoduchý nástroj pro snadnější evidenci zaměstnanců a rychlejší zvládnutí základních procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a personálního managementu.

Personalistika obsahuje připravenou evidenci zaměstnanců, kde povedete všechny důležité údaje k zaměstnanci a informace na kartě zaměstnance si libovolně přizpůsobíte dle svých potřeb. Bez omezení počtu zaměstnanců. 

Začněte ještě dnes. Nemusíte nic instalovat, stačí kliknout na zelené tlačítko a zdarma si personalistiku hned vyzkoušet.

 

produkt Personalistika

Co díky personálnímu software vyřešíte?

 • Evidenci zaměstnanců, evidence pracovníků
 • Vedení karty, spisu či složky každého zaměstnance
 • Vedení personálních informací k zaměstnancům nebo externistům
 • Lékařské a zdravotní prohlídky a jejich termíny
 • Mzdy a benefity zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců a hlídání jejich termínů
 • Vydané pracovní pomůcky
 • Pracovní smlouvy, HPP, DPP, DPČ a hlídání termínů smluv
 • Hlídání narozenin a výročí zaměstnanců
 • Přehled vydaného majetku a pracovních pomůcek 
 • Popisy pracovních míst
 • Můžete přikládat libovolné přílohy do složky zaměstnance
 • Zaměstnance roztřídíte do kategorií, které si můžete upravit
 • Vedení zápisů z pohovorů se zaměstnancem
#

Začněte pracovat okamžitě, je to snadné

 • Personální systém je připravený okamžitě k použití
 • Nastavený ho máte za pár minut
 • Nic nemusíte instalovat. Potřebujete jen svůj počítač a internetový prohlížeč
 • Stačí, když zadáte svůj email a název firmy
 • Na váš e-mail pošleme přihlašovací údaje
 • Máte 30 dní zcela zdarma a bez závazků na vyzkoušení 
 • Neplatíte za počet zaměstnanců

 

produkt Personalistika

Dostanete jednoduchý personální systém 

Nejsme mzdový systém a nejsme ani docházkový systém. U nás nezpracováváte mzdy ani nevedete mzdovou agendu. Můžete si ale nahradit spoustu vašich excelů.

Jsme nástroj pro snadnější evidenci zaměstnanců a rychlejší zvládnutí základních procesů v oblasti řízení lidských zdrojů. V našem personálním systému můžete vést veškeré personální informace o zaměstnancích, externistech nebo uchazečích. Na jednom místě tak máte většinu provozních informací, které souvisí s člověkem, jeho nástupem a životem ve firmě. 

 

Osobní složka zaměstnance či pracovníka

Dostaňte vaše HR pod kontrolu. Nekonečné excelovské tabulky plné osobních údajů pracovníků, včetně evidence svěřeného majetku, pracovních pozic, dovolených i benefitů nahraďte moderním a jednoduchým evidenčním systémem pro human resources procesy.

Máte možnost získat přehlednou evidenci zaměstnanců se snadnou a intuitivní editací jejich osobních údajů, informací a seznamů smluv, termínů, majetku. Pro každého pracovníka a jedno jestli jde o zaměstnance na plný pracovní úvazek, DPP, DPČ nebo prostě externího pracovníka vedete osobní složku zaměstnance nebo chcete-li kartu či spis zaměstnance.

 

Bez informací o lidech to nejde 

Žádná malá, střední nebo velká firma se v dnešní době se neobejde bez nějakého řešení, kde uchovává jedny ze svých nejcitlivějších informací – údaje o zaměstnancích a uchazečích. Některé firmy si vystačí s evidencí v šuplíku, některé z excelem ale větší firmy již potřebují bezpečnější a přehlednější řešení, personální software, který pomáhá udržovat a sdílet zásadní informace o lidech a jejich souvislostech uvnitř firmy, který zároveň pomůže se spoluprací mezi firmou a jeho zaměstnanci. Usnadňuje jejich získávání, nástup nového pracovníka, hodnocení, vzdělávání a řízení.

 

Nahradíte si svoje personální evidence v excelech 

Také máte spoustu excelů ve kterých vedete různé informace k lidem ve vaší firmě, které už se vám horko těžko daří udržet pohromadě? Někde máte seznam zaměstnanců, jinde jakou vstupní kartu jste jim vydali, někde jinde zase vedete jaký telefon mají nebo jaké pracovní pomůcky jim byly přidělené. Jinde vedete seznam školení.

V tomto personálním systému budete mít vše pohromadě a v souvislostech ke konkrétnímu zaměstnanci

 

Ochrana osobních údajů a přístupová práva k nim

Citlivá osobní data jsou ochráněna přístupovými právy, které je možné nastavit pro každého uživatele zvlášť. Místo hromady tabulek dostanete  přehlednou evidence s jednoduchým nastavením vazeb mezi osobní karty zaměstnance a ostatní firemní agendou. Pomocí našeho nástroje vyřešíte ochranu osobních dat snadným nastavením rolí a oprávněním pro čtení i zápis.

 

Pracovní smlouvy, jejich přílohy a pracovní formuláře na jednom místě

Editovat, evidovat a archivovat pracovní smlouvy, formuláře a dokumenty pracovně právního charakteru již asi nebude snazší. Pomocí šablon a interaktivních formulářů získáte čas na důležitější práci.

 

Hlídání termínů personálních smluv, školení nebo zdravotních prohlídek

Naše řešení vám zajistí dodržení firemních procesů i zákonných povinností, pomůže nejen hlídat, ale i avizovat legislativně a interně důležité termíny lékařských prohlídek, školení řidičů i různých osvědčení nebo certifikátů jednotlivých zaměstnanců. Možnosti hlídačů jsou tak pružné, že je možné ohlídat téměř jakýkoliv termín nebo jakoukoliv změnu v údajích v osobní složce zaměstnance. Nejčastěji jsou to:

 • hlídání narozenin a výročí zaměstnanců
 • hlídání termínů školení
 • hlídání termínů lékařských prohlídek, roční hodnocení
 • hlídání platnosti osvědčení nebo certifikace 

 

Komu je tento personální systém určen?

Tento software je ideální pro malé a střední firmy, které nepotřebují žádné náročné a složité řešení, ale na druhou stranu chtějí mít své personální údaje v bezpečí a v pořádku. Software se ale neomezuje jen na personalisty, ale používají jej i manažeři nebo majitelé firem.

Aplikace podporuje spolupráci mezi personalisty, manažery a zaměstnanci a vytváří podmínky pro kvalitní spolupráci a řízení lidských zdrojů.

 

Co všechno můžete s naším personálním software dělat?

Systém podporuje i další personální práci v oblasti řízení lidských zdrojů. Spíše než na komplexnost sází na snadnost a jednoduchost. 

Pomůže se základními personálními evidencemi – od přehledu kandidátů přes nástup zaměstnance až po ukončení pracovního poměru.

Základním pilířem personalistiky je evidence zaměstnanců a všech informací spojených se zaměstnanci, tedy většiny provozních informací, které k nim potřebujete vést na kartě zaměstnance.

Personální systém vám umožní vést jednoduchým způsobem seznam všech zaměstnanců a to bez omezení jejich počtu a navíc je můžete třídit do různých kategorií, které si vy sami definujete. Nejčastěji jsou to zaměstnanci a externí pracovníci, ale výhodou našeho řešení je, že si můžete takové kategorie libovolně přidávat podle svých potřeb. Pro každého člověka ve vaší firmě vedete kartu či spis zaměstnance, ve které máte řadu nastavených údajů, které po vás buď vyžaduje legislativa nebo je potřebujete vést z jiných důvodů. Mezi tyto údaje patří například: 

 • zdravotní lékařské prohlídky a jejich termíny 
 • mzdy a benefity zaměstnanců
 • školení a jiné vzdělávací akce
 • dovolené
 • vydané pracovní pomůcky, telefony, počítače, klíče
 • další vydaný nebo svěřený firemní majetek
 • vydané plné moci
 • pracovní smlouvy a jejich historie
 • popis pracovní náplně
 • certifikace a osvědčení pracovníka
 • pracovní pozice zaměstnance

Pokud je těchto informací moc, jednoduše si je skryjete – pokud vám naopak nějaký údaj, který pro svoji personální agendu potřebuje chybí, tak jej jednoduše přidáte. Užitečnou možností je vytváření popisů pracovních náplní, odpovědnosti, pravomoci, zařazení pracovníka v organizační struktuře a další potřebné organizační informace. Personální systém pomáhá také podpořit výběr vhodných pracovníků formou evidence uchazečů, ve které si vedete všechny informace k uchazečům, pohovory s uchazeči a podobně. 

​Systém umožňuje vedení všech souvislostí zaměstnance, které ve firmě potřebujete

 • vedení různých informací a souvislostí pro každého zaměstnance
 • jaký má zaměstnanec přidělený firemní majetek
 • jaké má klíče nebo svtupní karty
 • jaké má zaměstnanec přidělené pracovní pomůcky
 • na jakých zakázkách zaměstnanec pracuje nebo pracoval
 • na jakých projektech zaměstnanec pracuje nebo procoval
 • jaké má Pracovní smlouva zaměstnance, HPP, DPP, DPČ 
 • můžete přikládat libovolné přílohy
 • zaměstnance roztřídíte do kategorií, které si můžete upravit
 • vedete zápisy z pohovorů se zaměstnancem

 

Všechny tyto onformace usnadňují nástup nových zaměstnanců i ukončení jejich pracovního poměru - firma má totiž jasno, co má pracovník vrátit, kterou práci, projekty nebo zakázky musí předat, v jakých dokumentech je třeba zaměstnance vyměnit a podobně.

 

Hlavní přínosy personálního systému 

 • hlídání důležitých termínů (např. hlídání termínů zdravotních prohlídek, hlídání termínů školení)
 • vedení všech informací o zaměstnancích provázané na ostatní jeho souvislosti (pracovní pomůcky, klíče, vstupní karty zaměstnance, IT vybavení atd.)
 • vedení pracovních smluv v jednom prostředí
 • přizpůsobení názvů polí a struktury vedených informací v personálních agendách zvyklostem vaší firmy
 • vedení různých personálních agend v jednom prostředí (zaměstnanci, uchazeči, volná pracovní místa) 

Důraz na bezpečí a důvěrnost

I přes důraz na jednoduchost není žádným způsobem ošizena bezpečnost vašich dat. Všechny údaje jsou šifrované a přístupné pouze vám. Data o zaměstnancích nebo uchazečích jsou zde uložené v bezpečí. 

 

Nemusíte nic instalovat

Pouze spustíte internetový prohlížeč. Komunikace mezi prohlížečem a databází je šifrovaná a tedy přen dat mezi vaším počítačem a serverem je bezpečný.

 

Umíme se napojit na vaše systémy 

Aplikace neobsahuje zpracování mezd a vedení mzdové agendy. Pokud takové systémy máte, umíme se jednoduše propojit. Máte seznam zaměstnanců již ve svém mzdovém systému nebo někde v Active Directory nebo LDAP systému? Žádný problém. Umíme se napojit nebo jednoduše jednorázově naplníme naše řešení z vaší současné evidenci zaměstnanců (nejčastěji z excelu).

 

 

produkt Personalistika

 

Jak to celé funguje? Co potřebujete abyste mohli systém používat? 

 • Je to webová aplikace, kterou spustíte v prohlížeči stejně jako tyto stránky. Nic nemusíte instalovat, potřebujete jen internetový prohlížeč
 • Uložená data v aplikaci jsou zabezpečena v datových centrech
 • Proto se vám data neztratí, i když o svůj počítač přijdete.
 • Přístupy do aplikace jsou řízené pomocí uživatelů a rolí
 • Aplikace vytváří plnou auditní stopu. Každá změna informace je zaznamenána a uložena
 • Data jsou vždy Vaše, můžete si je stáhnout
 • Aplikaci si můžete libovolně upravovat podle svých potřeb
 • Neplatíte žádné velké investiční náklady na začátku
 • Platíte malou měsíční částku podle počtu uživatelů, kteří systém používají
 • Aplikaci máte vždy v nejaktuálnější verzi

 

produkt Personalistika

Nevíte si rady a chcete pomoci? Rádi vám pomůžeme. 

Přizpůsobit náš personální software je velmi jednoduché. Pokud na to nemáte čas nebo prostě s tím chcete pomoci, naši konzultanti a odborníci vám rádi pomohou.

 • pomůžeme vám personální software a vedené personální informace plně přizpůsobit dle vašich potřeb a zvyklostí
 • importujeme váš seznam zaměstnanců z excelu do aplikace
 • dokážeme napojit aplikaci i na jiné systémy u Vás ve firmě
 • naučíme Vás aplikaci ovládat a pomůžeme se zavedením u Vás ve firmě. Zajistíme kompletní školení Vašeho týmu

 

Vyberte si z našich implementačních partnerů zde.

Nestačí vám jen personální evidence a hledáte něco navíc? Ceník

Zvolte počet uživatelů:


Free
Pro malé týmy, s omezením datového úložiště a limitovanými funkcemi
0 CZK / za 1
až 3 uživatelé
2 evidence
100MB úložiště
0 CZK / měsíc


nevyžaduje zadání platební karty
Team
Vhodné pro malé firmy, s plnou výbavou

- CZK / za 1
až 49 uživatelů
10 evidencí
2GB úložiště
- CZK /měsíc/

30 dní zdarma
nevyžaduje zadání platební karty
Company
Nejlepší pro střední firmy, s možností integrace na okolí.

- CZK / za 1
až 1000 uživatelů
30 evidencí
10GB úložiště
- CZK /měsíc/

30 dní zdarma
nevyžaduje zadání platební karty
Enterprise
Pro velké firmy
a organizace


až 10000 uživatelů
100 evidencí
100GB úložiště