Big_loader_ajax

Chci provozovat OneSoft Connect u sebe, na svém serveru

Pokud nechcete využít provoz v cloudu a chcete provozovat systém na Vaší infrastruktuře, tedy na vašich serverech (on-premises), tak je třeba, abyste využívali cenový plán Enterprise minimálně pro 50 uživatelů. Pokud jej chcete využívat, kontaktujte nás my Vám zašleme instrukce nebo se podívejte na technické a obchodní podmínky takového provozu. Pro nasazení dostanete od nás obraz virtuálního disku ve formátu VMDK, popř. VHD, který připojíte k nově vygenerovanému virtuálnímu stroji do Vašeho prostředí. Stroj by měl mít přiřazené zdroje dle minimálních požadavků, uvedených níže v tomto dokumentu a v Technických podmínkách.

Potřebujete tedy IT specialistu s touto znalostí. Pokud jej nemáte, zajistíme vám tuto službu pomocí našich odborníků. Služby údržby software zahrnují údržbu Produktů - nezahrnují údržbu vašeho prostředí, realizované integrace, které máte mezi Produktem a třetími stranami ani implementaci a úpravy Produktů pro vaše potřeby. Nemůžeme ručit za odlišnosti vašeho prostředí a proto údržba integrací a virtuálního stroje musíte zajistit vy nebo pomocí zvláštního ujednání s některým z našich partnerů. 

 

V jakém případě se vám vyplatí provozovat na vlastním serveru?

 

 • pouze pokud chcete vysloveně provozovat u sebe, jinak totiž můžete využít provozování cloudu u nás v základní ceně licencí
 • pokud máte vlastní infrastrukturu (server), na kterém budete řešení provozovat 
 • pokud máte vlastní IT profesionály, kteří se budou starat o provoz a zálohování serveru
 • pokud vám bezpečnostní předpisy nedovolují uchovávat data mimo vaši organizaci
 

Co musíte při provozu na vlastní infrastruktuře dodržovat?

Provoz na vlastní infrastruktuře je dobrovolný, volíte si jej sami, pokud nechcete využívat provoz v cloudu, a přináší vám povinnosti, které musíte dodržovat tak, aby byl provoz bezproblémový a abychom mohli držet záruku za jádro Produktu. 

Přečtě si Technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře, které jsou pro vás při provozu na vaší infrastruktuře povinné.

 

Požadavky a nároky na váš server a infrastrukturu

Jaké licence OneSoft Connect potřebujete pro provoz na vašich serverech?

Pro provoz na vaší infrastruktuře potřebujete mít cenový plán Enterprise od 50 uživatelů. Je na vašem rozhodnutí, jestli využijete režim předplatného nebo jestli zakoupíte trvalé licence.

Jak lze nasadit a provozvat OneSoft Connect na vašich serverech?

Aplikace Onesft.com bude ve vaší společnosti provozována na samostatném virtuálním stroji (VM), v rámci vašeho virtualizačního prostředí. Vy tedy zajistíte virtuální server s dostatečnou kapacitou (viz hardwarové nároky) na kterém bude aplikace provozována. Pro nasazení dostanete od nás obraz virtuálního disku ve formátu VMDK, popř. VHD, který připojíte k nově vygenerovanému virtuálnímu stroji do vašeho prostředí. Stroj by měl mít přiřazené zdroje dle minimálních požadavků, uvedených níže v těchto požadavcích. 

Vždy postupujte podle knowledge base dané virtualizace. Například VMware vždy vyžaduje i další kroky, než pouhé nahrání image do infrastruktury a její spuštění.

Virtualizační prostředí 

Aplikace Onesft.com je provozována na virtualizační infrastruktuře jako samostatná Virtual Machine (VM). Doporučené a standardní virtualizační prostředí je VMware, Hyper-V nebo VirtualBox.

Potřebujete tedy IT specialistu se znalostí provozu virtuálního prostředí v jedné ze zmíněných technologiích. Pokud jej nemáte, zajistíme vám tuto službu pomocí našich odborníků.

Požadavky na komunikaci, ověření licence a internet

Pro správný provoz na vašem serveru je třeba, abyste zajistitili komunikace z serveru tak, aby ani váš firewall ani jiné bezpečnostní prvky nebránili této komunikaci.

Komunikace s licenční infrastrukturou musí být zajištěna standardtní cestou. Virtual Machine musí být schopna komunikovat směrem do internetu bez omezení minimálně na portech (tcp/udp) 443 a 80 (http a https). Standarní komunikace probíhá z bezpečnostních důvodů prostřednictvím https na portu 443Pokud to nastavená politika vaší infrastruktury neumožňuje, je potřeba na tuto skutečnost nás upozornit a takové nestandardní podmínky budou s vámi naši technici řešit v rámci odborných služeb.

Z virtuálního stroje musí být umožněn přístup na licenční infrastrukturu Onesft: repository.onesft.com a communication.onesft.com  z důvodů ověřování platnosti vaší licence a průběžné aktualizace. Ze stejného důvodu a pro rychlé řešení výjimečných situací musí být umožněn přístup do virtuálního serveru také přes ssh.

OneSoftConnect dále využívá další služby (např. Google mapy, grafy, ověřování firemních údajů a další). Pokud nepovolíte nebo omezíte přístup serveru na internet, budou tyto služby OneSoftConnect omezeny. Pro fungování ověřování z rejstříku firem je třeba mít povolený přístup na api.trustminer.co

Požadavky na SSL certifikát

Komunikace mezi serverem a uživateli probíhá zabezpečeně prostřednictvím protokolu https. To vyžaduje instalovaný SSL certifikát. Při běhu v on-premise režimu se předpokládá provoz na doméně, kterou určujete vy jako zákazník. Z principu tedy vy také musíte dodat SSL certifikát, k doméně, kterou máte pod kontrolou. Instalaci a obnovu SSL certifikátu musíte zajistit sami, případně vám s tím pomůžeme.

Mailserver

Onesft využívá pro komfort svých uživatelů mailing. Je potřeba zajistit komunikaci směrem do internetu standartní cestou pro odchozi emaily. To jsou porty (tcp/udp). Pokud to nastavená politika vaší infrastruktury neumožňuje, je potřeba nám dodat údaje pro použití vašeho mailserveru. Naši technici s vámi toto vyřeší v rámci odborných služeb.

 

Nároky na správu a údržbu

Správa a údržba virtuálního serveru a virtuálního prostředí

Je třeba, abyste zajistili správu a monitoring vašeho virtuálního serveru, dodrželi minimální hardwarové nároky pro provoz serveru. Jakožto vlastníci jste plně odpovědní za jeho provoz, zálohování a obnovu i za provoz serveru i další vaší související infrastruktury. Volba konkrétní technologie zálohování je vaše rozhodnutí.   

Provoz aplikace ve virtuálním stroji je zajištěn automaticky a to v rámci údržby produktů. Výjimečné situace, údržbu  a hotfixy řeší naši specialisté vzdáleně. Pro tyto situace musíte mít podepsanou smlouvu o podpoře, která zároveň zajistí důvěrnost vašich dat. 

Aktualizace aplikace

Všechny aktualizace OneSoft Connect na vaší infrastruktuře máte k dispozici v rámci aktualizace, ale nejsou spouštěny automaticky, jako je to v cloudu. Váš administrátor je spouští ručně v čase, který vyhovuje potřebám vaší organizace a přímo z prostředí OneSoftu. Ke spuštění aktualizací není třeba žádná specializace, jde pouze o volbu času spuštění. Kromě nových funkcionalit obsahují aktualizace také opravy chyb a bezpečnostní zlepšení a proto jste povinni spouštět aktualizace pravidelně. Berete na vědomí, že Poskytovatel opravuje a vylepšuje produkt pomocí aktualizací a že pokud neumožníte produkt aktualizovat nebo jej nebudete aktualizovat, tedy přestanete využívat či platit Služby údržby software, ztrácíte právo na záruku. Služby údržby jsou součástí Předplatného, pro trvalou licenci pak ve výši 20% z ceníkové ceny licence. 

Hardwarové nároky na virtuální server

CPU: minimálně 2 GHz, doporučeno 4v CPU (3 GHz)

RAM: minimálně 4 GB, doporučeno 16 GB

HDD: minimálně 30 GB volného místa, doporučeno 100 GB nebo více podle objemu vašich dat

Nároky na připojení serveru na internet

V závislosti na počtu vašich uživatelů a to jakou úroveň kvality služeb  a připojení jim chcete garantovat (rychlost i latenci), podle toho dimenzujte připojení vašeho serveru na internet. Pokud jsou vaši uživatelé převážně ve vnitřní síti, nároky na připojení na internet jsou minimální.

 • Uživatelé jsou ve vnitřní síti: doporučeno 1 Mbit/s
 • Uživatelé jsou připojeni přes internet: doporučeno minimálně 10 Mbit/s a více v závislosti na počtu uživatelů

Hardwarové nároky na server se zálohou

Pro splnění bezpečnostních standardů silně doporučujeme datově, fyzicky i lokalitně oddělený serveru pro zálohování vašich dat (virtuálního prostředí). Doporučujeme vytvoření prostoru, který se rovná alespoň 4 násobku vašeho objemu dat. 

Nároky na zařízení uživatelů

Onesft.com je možné provozovat na jakémkoliv běžném moderním počítači, tabletu či chytrém telefonu nevyžaduje žádné zvláštní nároky. Je jedno, jestli máte Windows, iOS, Android, Linux, Ubuntu, nebo jiný operační systém. Doporučení rozlišení dislpleje fullHD a uhlopříčku minimálně 13".

 Jediné, co potřebujete je aktualizovaný webový prohlížeč. Doporučujeme  Chrome.

Více zde.

Nároky na odbornost

Řádná odborná péče vyžaduje, abyste disponovali vlastními kapacitami nebo najatými odborníky s touto minimální odborností:

 • IT specialista na virtualizační prostředí VMware, Hyper-V, VirtualBox nebo jiný podle toho co provozujete 
 • IT specialista na správu serveru se znalostí technologií zálohování na úrovni virtuálního serveru
 • IT specialista na správu e-mailového serveru s pokročilou znalostí

Pokud nemáte kapacity vlastních IT odborníků, zajistíme vám tuto službu pomocí našich odborníků.

Seznam licencí třetích stran použitých pro provoz OneSoft

Onesoft využívá pouze open licence, nezatíží vás placením žádných dalších licencí nad rámec vašeho předplatného.

 • Operační systém Debian
 • Skriptovací jazyk PHP
 • Zend Framework
 • MySQL

 

Ceník OneSoft pro provoz na vlastní infrastruktuře

Ceník produktů

 • ceny jsou jsou stejné jako při provozu v cloudu, jsou uvedeny u jednotlivých produktů
 • pro provoz na vlastní infrastruktuře je nutné mít předplatné pro minimálně 50 uživatelů v cenovém plánu Enterprise

Ceník služeb

 • Při volbě řešení na vlastním serveru (on-premises) je vám účtována jednorázová částka za asistenci při instalaci nebo za vygenerování instalačního balíčku připraveného pro podmínky vaší infrastruktury. V rámci této částky máte jako zákazník nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do jeho prostředí do rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku a objemu práce, kterou púro vás uděláme.

 

 
  Cena bez DPH
Vygenerování a asistence s instalací do prostředí VMware nebo Hyper-V u vás  50 000 Kč jednorázově
Vygenerování balíčku pro jiné prostředí a jeho instalace individuálně                             
odborné služby správy virtuálního serveru 1 500 Kč za hodinu

 

Máte jakýkoliv dotaz k možnostem pořízení a nákupu některého z rodiny řešení Onesft nebo chcete individuální cenovou nabídku? V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Poskytovatel licence nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením výše uvedených doporučení a podmínek provozu.  

Další obchodní požadavky a požadavky na součinnost jsou uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách a dále v Technických a obchodních podmínkách pro provoz na vlastní infrastruktuře.