Big_loader_ajax
 • Evidence. Co to je a jak si je přizpůsobit?

  V tomto článku Vám ukážeme, kde najdete Vaše evidence a jak je můžete využívat. Raději byste se podívali na video? Co je evidence ve OneSoftu? Je zjednodušující představit si evidenci ve OneSoft jako list v excelovém... celý článek

 • Nová položka. Jak založit položku do evidence a zatřídit ji?

  V tomto článku najdete dva návody na vytvoření položky. Vyberte si ten návod, v kterém najdete stejnou strukturu položek, jako je použita v evidenci, do které chcete položku přidat. Návod, jak přidat položku do strukturovaného... celý článek

 • Detaily položky. Jak je editovat?

  Jako uživatel můžete upravovat / editovat všechny detaily položek, ke kterým máte přidělená práva. Jednoduše kliněte do textového pole (nebo na text pokud je pole již vyplněné) a přepište jej. Nezapomeňte uložit. (Měli jste na mysli... celý článek

 • Hromadné změny. Jak přidat/upravit detaily více položek najednou?

  Potřebujete provést hromadné změny položek v evidencích? Přidat, upravit nebo smazat detail(y) více položek najednou? 1. Otevřete evidenci, ve které chcete provést hromadné změny. 2. Otevřete menu kliknutím na ikonu tří teček v... celý článek

 • Smazání položky. Jak vyřadit položku z evidence?

  Potřebujete položky z evidencí vyřadit? Příklad: odchází Vám zaměstnanec, ale chcete si uchovat všechny jeho souvislosti? (jaký měl majetek, jaké podepsal smlouvy či jaké projekty vedl). K tomu slouží VYŘAZOVÁNÍ POLOŽEK. Nejde tedy o... celý článek

 • Vazby čili souvislosti. O co se jedná?

  OneSoft Connect Vám umožňuje vytvářet vazby mezi jakýmikoliv evidencemi, respektive informacemi, které si ve OneSoftu vedete. Jaké jsou příklady použití vazeb (včetně příkladů propojených evidencí)? Propojte projekt (položku... celý článek

 • Jak vytvořit vazbu (souvislost, propojení informací)?

  Díky vazbám uvidíte své záznamy vždy v celých souvislostech. Podrobnější popis vazeb a jejich účelu najdete včlánkuVazby čili souvislosti. O co se jedná? OneSoft nabízí vícero způsobů, jak vytvořit vazbu mezi dvěma... celý článek

 • Časově omezené vazby. Jak je nastavit?

  V určitých situacích je vazba mezi dvěma položkami časově omezená. Takovým příkladem může být vazba zaměstnance k určitému projektu. Pak je možné využít časovou platnost vazby. V případě obecných vazeb (např. vazba zaměstnance k pracovní... celý článek

 • Zápisy. Jak udělat zápis schůzky nebo záznam o opravě firemního majetku?

  Potřebujete si vytvořit zápis z jednání či obchodní schůzky? Ke každé položce jakékoliv evidence můžete založit zápisy. Tento sled aktivit je zobrazen na samostatné záložce Zápisy. Aktivaci této funkcionality musí provést... celý článek

 • Potřebuji sdílet položku. Jak pošlu odkaz?

  Potřebujete sdílet položku s ostatními uživateli? Pokud chcete sdílet položku s jiným uživatelem, v jejím detailu použijete tuto ikonu pro sdílení. Máte na výběr ze dvou variant sdílení: 1. Pošlete upozornění na danou položku Vámi... celý článek

 • Jak přidat obrázek k položce?

  Chcete k libovolné položce přidat obrázek? Obrázek se Vám bude zobrazovat na detailu položky a dále i v přehledu položek. Pokud takový obrázek chcete přidat k položce,musí být ve formátu jpg, png, bmp, gif nebo tif. Jak na... celý článek

 • Tagy. Jak a proč je používat?

  Tagy (značky) jsou jedním z datových typů detailu. Tagy můžete využívat k popisu jakékoliv položky nad rámec detailů, např. dovednosti, certifikáty atd. Díky tagům můžete rychle vyhledávat jednotlivé položky. Tip: Pomocí filtru... celý článek

 • Dashboard evidence. Jak si přizpůsobit úvodní stránku evidence?

  Důležité informace ke každé evidenci jsou uvedeny na jejím dashboardu. Některé informace jsou systémové (celkový počet položek, vybrané položky v případě filtrace), některé zadává administrátor přizaložení evidence(popis evidence) a... celý článek

 • Grafy. Jak si mohu nastavit grafy na dashboardu evidencí?

  Na dashboardu evidence si můžete zobrazit grafy.Jedná se o grafy porovnávající dvě číselné hodnoty, např. pro případ procentního porovnání plánovaných a skutečných hodnot čerpání rozpočtu na projektu nebo odpracovaných hodin projektu.... celý článek

 • Kategorie položek. Co to je a proč je používat?

  V následujícím článku Vám představíme možnosti, jak můžete získat přehled v jednotlivých evidencích pomocí kategorií. Co jsou kategorie Kategorie představují určité skupiny v dané evidenci. Příklad kategorie si ukážeme na... celý článek

 • Mám více rolí současně. Jak je přepínat?

  V organizaci mají zaměstnanci různé pracovní úkoly, různé role a pozice. V rámci svých úkolů pak mají rozdílné pravomoce pro práci s daty. Pravomoce jednak co mohou vidět a jednak co s těmi daty mohou dělat (např. přístup k datům... celý článek

 • Reporty. Jak vygenerovat report?

  Vygenerování reportu spočívá ve vyexportování dat z OneSoftu. Existují tři druhy reportů, které můžete z OneSoftu vytvořit: 1. Export dat do excelového souboru obsahujícího všechny nebo jen výběr položek včetně všech jejich... celý článek

 • Oblíbené položky. Proč a jak?

  Máte oblíbené nebo často používané položky, ať už jsou to firmy, zaměstnanci či nějaký majetek? Označte si je pomocí hvězdičky a tím je vždycky rychle najdete. Takto označené položky pak můžete využívat při filtrování položek, při... celý článek

 • Kopírování a sloučení položek

  Potřebujete sloučit 2 položky? Jít do sekce "Sloučení položek" Potřebujete zkopírovat položku? Jít do sekce "Kopírování položek" Sloučení položek Po importu je obyčejnětřeba pročistit data. Slučování položek Vám umožní... celý článek