Big_loader_ajax
 • Evidence. Co to je a jak si je přizpůsobit?

  V tomto článku Vám ukážeme, kde najdete Vaše evidence a jak je můžete využívat. Raději byste se podívali na video? Co je evidence ve OneSoftu? Je zjednodušující představit si evidenci ve OneSoft jako list v excelovém... celý článek

 • Nová položka. Jak založit položku do evidence a zatřídit ji?

  V tomto článku najdete dva návody na vytvoření položky. Vyberte si ten návod, v kterém najdete stejnou strukturu položek, jako je použita v evidenci, do které chcete položku přidat. Návod, jak přidat položku do strukturovaného... celý článek

 • Detaily položky. Jak je editovat?

  Jako uživatel můžete upravovat / editovat všechny detaily položek, ke kterým máte přidělená práva. Jednoduše kliněte do textového pole (nebo na text pokud je pole již vyplněné) a přepište jej. Nezapomeňte uložit. (Měli jste na mysli... celý článek

 • Hromadné změny. Jak přidat/upravit detaily více položek najednou?

  Potřebujete provést hromadné změny položek v evidencích? Přidat, upravit nebo smazat detail(y) více položek najednou? 1. Otevřete evidenci, ve které chcete provést hromadné změny. 2. Otevřete menu kliknutím na ikonu tří teček v... celý článek

 • Smazat nebo vyřadit položku v evidenci?

  Chcete vědět, jaký je rozdíl mezi smazání a vyřazením položky? Ukážeme si to na příkladu: odchází Vám zaměstnanec, ale chcete si uchovat všechny jeho souvislosti? (jaký měl majetek, jaké podepsal smlouvy či jaké projekty vedl). K... celý článek

 • Vazby čili souvislosti. O co se jedná?

  OneSoft Connect Vám umožňuje vytvářet vazby mezi jakýmikoliv evidencemi, respektive informacemi, které si ve OneSoftu vedete. Jaké jsou příklady použití vazeb (včetně příkladů propojených evidencí)? Propojte projekt (položku... celý článek

 • Jak vytvořit vazbu (souvislost, propojení informací)?

  Díky vazbám uvidíte své záznamy vždy v celých souvislostech. Podrobnější popis vazeb a jejich účelu najdete včlánkuVazby čili souvislosti. O co se jedná? OneSoft nabízí vícero způsobů, jak vytvořit vazbu mezi dvěma... celý článek

 • Časově omezené vazby. Jak je nastavit?

  V určitých situacích je vazba mezi dvěma položkami časově omezená. Například vydáte zaměstancům nějaký firemní majetek, který Vám po čase vrátí. Nebo zaměstnanec pracuje na projektu po určitou dobu. Nicméně časem budete chtít vidět, od... celý článek

 • Zápisy. Jak udělat zápis schůzky nebo záznam o opravě firemního majetku?

  Potřebujete si vytvořit zápis z jednání či obchodní schůzky? Ke každé položce jakékoliv evidence můžete založit zápisy. Tento sled aktivit je zobrazen na samostatné záložce Zápisy. Aktivaci této funkcionality musí provést... celý článek

 • Potřebuji sdílet položku. Jak pošlu odkaz?

  Potřebujete sdílet položku s ostatními uživateli? Pokud chcete sdílet položku s jiným uživatelem, v jejím detailu použijete tuto ikonu pro sdílení. Máte na výběr ze dvou variant sdílení: 1. Pošlete upozornění na danou položku Vámi... celý článek

 • Jak přidat obrázek k položce?

  Chcete k libovolné položce přidat obrázek? Obrázek se Vám bude zobrazovat na detailu položky a dále i v přehledu položek. Pokud takový obrázek chcete přidat k položce,musí být ve formátu jpg, png, bmp, gif nebo tif. Jak na... celý článek

 • Tagy. Jak a proč je používat?

  Tagy (značky) jsou jedním z datových typů detailu. Tagy můžete využívat k popisu jakékoliv položky nad rámec detailů, např. dovednosti, certifikáty atd. Díky tagům můžete rychle vyhledávat jednotlivé položky. Tip: Pomocí filtru... celý článek

 • Dashboard evidence. Jak si přizpůsobit úvodní stránku evidence?

  Důležité informace ke každé evidenci jsou uvedeny na jejím dashboardu. Některé informace jsou systémové (celkový počet položek, vybrané položky v případě filtrace), některé zadává administrátor přizaložení evidence(popis evidence) a... celý článek

 • Grafy. Jak si mohu nastavit grafy na dashboardu evidencí?

  Na dashboardu evidence si můžete zobrazit grafy.Jedná se o grafy porovnávající dvě číselné hodnoty, např. pro případ procentního porovnání plánovaných a skutečných hodnot čerpání rozpočtu na projektu nebo odpracovaných hodin projektu.... celý článek

 • Kategorie položek. Co to je a proč je používat?

  V následujícím článku Vám představíme možnosti, jak můžete získat přehled v jednotlivých evidencích pomocí kategorií. Co jsou kategorie Kategorie představují určité skupiny v dané evidenci. Příklad kategorie si ukážeme... celý článek

 • Mám více rolí současně. Jak je přepínat?

  V organizaci mají zaměstnanci různé pracovní úkoly, různé role a pozice. V rámci svých úkolů pak mají rozdílné pravomoce pro práci s daty. Pravomoce jednak co mohou vidět a jednak co s těmi daty mohou dělat (např. přístup k datům... celý článek

 • Reporty. Jak vygenerovat report/export?

  Vygenerování reportu spočívá ve vyexportování dat z OneSoftu. Existují tři druhy reportů, které můžete z OneSoftu vytvořit: 1. Export dat do excelového souboru obsahujícího všechny nebo jen výběr položek včetně všech jejich... celý článek

 • Oblíbené položky. Proč a jak?

  Máte oblíbené nebo často používané položky, ať už jsou to firmy, zaměstnanci či nějaký majetek? Označte si je pomocí hvězdičky a tím je vždycky rychle najdete. Takto označené položky pak můžete využívat při filtrování položek, při... celý článek

 • Kopírování a sloučení položek

  Potřebujete sloučit 2 položky? Jít do sekce "Sloučení položek" Potřebujete zkopírovat položku? Jít do sekce "Kopírování položek" Sloučení položek Po importu je obyčejnětřeba pročistit data. Slučování položek Vám umožní... celý článek

 • Seznamování zaměstnanců se směrnicemi - pro uživatele

  V následujícím průvodci najdete návod, jak jednoduchým způsobem můžete aplikaci OneSoft Connect pro seznamování zaměstnanců se směrnice používat. První přihlášení do aplikace Krok 1.Do Vašeho e-mailu Vám přijde pozvánka do... celý článek

 • Složky na přílohy

  Potřebujete si udělat pořád v přílohách, které vedete u položky? Nebo si potřebujete lépe řídit přístupy k přílohám? Od toho jsou tu složky na přílohy, které Vám umožňují přílohy rozdělit do samostatných složek a na ně řidit... celý článek

 • Jak exportovat data do Excelu

  Chcete data, která máte ve OneSoftu kdykoliv exportovat do tabulky v Excelu? Tento návod Vám ukáže krok po kroku, jak toho dosáhnout. K exportování dat z OneSoftu je nutné speciální oprávnění od administrátora (návodzde). Proces... celý článek