Big_loader_ajax
 • Kam a jak ukládat informace

  Jaké máte možnosti kam ukládat své informace? Aptien (dříve OneSoft) je systém pro ukládání a sdílení informací. Máte zde více možností kam jaké typy informací ukládat. Způsob záleží na charakteru informací a na způsobu jejich... celý článek

 • Jak dostat informace, záznamy do evidencí?

  Evidence jsou vaše šanony s informacemi Evidencejsou něco jakošanonyve kterých uchováváte informace. V každé evidenci vedete informace o něčem. Máte tedy například evidencI Firem, evidenci Majetku, Zakázek, Zaměstnanců, evidenci Smluv... celý článek

 • Jak přidávat záznamy do evidence?

  Systém umožňuje přidávat záznamy buď v jednoduchém seznamu, což je nejběžnější způsob používaný v naprosté většině evidencí nebo je umožňuje přidávat do stromové struktury (například jako organizační struykturu nebo kusovník nějakého... celý článek

 • Jak upravovat záznamy v evidenci?

  Veškeré změny v jednotlivých záznamech jako uživatel uděláte, systém zaznamená. Tedy jakékoliv úpravy v hodnot polí jsou zaznamenány a u všech záznamů se vede kompletní historie všech změn. Jak upravovat údaje v evidencích Jako... celý článek

 • Jak přidat obrázek k položce?

  Chcete k libovolné položce přidat obrázek? Obrázek se Vám bude zobrazovat na detailu položky a dále i v přehledu položek. Pokud takový obrázek chcete přidat k položce,musí být ve formátu jpg, png, bmp, gif nebo tif. Jak na... celý článek

 • Jak přidat přílohu k položkám? Jak přiřadit odkaz?

  Ke každé položce či detailu si můžete uložit jakoukolivpřílohu. Příloha lze nahrát nebo uložit dvěma způsoby: formasouboru(např. Word (DOC,DOCX), Excel (XLSX), PDF, Prezentace (PPTX), Obrázky (JPG,PNG), videa, či jakékoliv jiné... celý článek

 • Jak importovat data do systému?

  Import: Naplňte svůj OneSoft vlastními daty Důraznědoporučujeme tento článek před zahájením IMPORTU prostudovat celý. Proces importování je nevratný z následujících dvou důvodů: špatně importované záznamy nejdou... celý článek

 • Položky: smazat nebo vyřadit, jaký je mezi tím rozdíl?

  Jaký je rozdíl mezi vyřazením a smazáním položky? Když konkrétní záznam (položku) vyřadíte,vyřazená položka není při běžném zobrazení evidence viditelná.Vyřazené položky můžete zobrazit pomocífiltru.Vyřazení položky vlastně archivace... celý článek

 • Reporty. Jak vytvořit report?

  Pokud potřebujete z nějakých důvodů data ze systému vytisknout, nebo jinak sdílet. Použijete k tomu report. Report jedné položky "Detail položky" vygeneruje dokument, který bude obsahovat všechny detaily položky... celý článek