Big_loader_ajax
 • Evidence

  Evidence jsou vaše šanony Evidencejsou něco jako šanony ve kterých uchováváte informace. V každé evidenci vedete informace o něčem. Máte tedy například evidencI Firem, evidenci Majetku, Zakázek, Zaměstnanců, evidenci Smluv a podobně.... celý článek

 • Položky, záznamy

  Co je záznam, položka v evidenci? V každé evidenci vedete záznamy, které do ní patří, pro které je evidence určena. V evidenci Firmy tedy máte seznam jednotlivých firem, v evidenci Zaměstnanci pak máte seznam všech zaměstnanců.... celý článek

 • Detaily

  Pomocí detailů popisujete záznamy v evidenci Detaily Zaměstance jsounapříklad Jméno, Příjmení, Bydliště nebo Velikost bot. Pomocí detailů popisujete vedené záznamy (položky) v evidencích a každý záznam má jiné hodnoty detailů... celý článek

 • Kategorie

  V následujícím článku představíme základy toho, co jsou kategorie a jak je používat v praxi. Co jsou kategorie? Kategorie umožňují jemnější členění evidencí. Jsou to například různé typy smluv, typy majetku nebo pracovního... celý článek

 • Oblíbené položky

  Máte oblíbené nebo často používané položky, ať už jsou to firmy, zaměstnanci či nějaký majetek? Označte si je pomocí hvězdičky a tím je vždycky rychle najdete. Takto označené položky pak můžete využívat při filtrování položek, při... celý článek

 • Oblíbené evidence

  Oblíbené evidence Oblíbené evidence jsou ty, které vidíte v záložkách v horní liště obrazovky. Které z evidencí jsou oblíbené, si volíte vy jako uživatel a to v jejich seznamu. Pokud chcete vybrat evidenci jako oblíbenou, označíte ji... celý článek

 • Šablony evidencí. Co to je?

  Tento článek je určen pouze administrátorům. Co jsou to šablony evidencí? Evidence lze měnit a přidávat podle potřeb vašé firmy. Evidenci si můžete vytvořit buď zcela od základu,zcela vlastní, nebo pokud ji nechcete... celý článek

 • Skupiny detailů

  Skupiny detailů pomáhají v lepší orientaci Abyste se v systému lépe vyznali, jsou detaily v evidencíchroztříděné do skupin.Příkladem skupin v evidenci zaměstnanců jsou osobní informace, kontaktní informace, informace o vzdělání a... celý článek

 • Souvislosti, vazby. O co se jedná?

  Co jsou souvislosti Souvislosti (vazby) Vám umožňujíprovázat informacenapříč systémem. Oceníte je ve chvílích, kdy potřebujete znátnávaznostirůzných vašich informací, například jaké pracovní pomůcky má konkrétní zaměstnanec nebo jaké... celý článek

 • Export dat. Co to je.

  Export do Excelu "Export do xslx" vytvoří excelový soubor, který bude obsahovat všechny položky (nebo výběr položek, pokud jsou použity filtry) a jejich detaily. K exportování dat z OneSoftu jsou potřeba speciální práva, která Vám... celý článek

 • Hlídači. Jak fungují a k čemu slouží?

  Hlídači vám ohlídají téměř cokoliv Pokud potřebujete ohlídat konce platnosti smluv, narozeniny zaměstnanců, termíny záruk či nebo změnu jiných informací v systému, k tomu slouží hlídače, hlídací psi. Můžete je nastavit... celý článek

 • Úkoly. Co to je?

  Pomocí úkolů komunikujete a spolupracujete se svými kolegy Úkoly jsouzákladem komunikacemezi uživateli. Vytvořit úkol je tak jednoduché, jako napsat e-mail a podobně i funguje. Vyplníte jeho název, zadáte odpovědnou osobu, určíte... celý článek

 • Poznámky. Co to je?

  Co jsou to soukromé poznámky Soukromé poznámkyslouží k tomu, abyste si nemuseli své poznámky k něčemu psát na papírky, lepítka nebo porůznu jinam. Soukromé poznámky si můžete vytvářet zcela volně a nebo si je přilepíte k čemu se... celý článek

 • Sdílené poznámky. Co to je?

  Sdílené poznámky s kolegy Chcete sdílet své nápady nebo jiné poznámky s kolegy? Je to jednoduché - jakoukoliv soukromou poznámku můžete kdykoliv nasdílet. Všichni ji pak uvidíte společně a všichni můžete připojovat své komentáře.... celý článek