Big_loader_ajax
 • Evidence: založení, smazání

  Jak mohu založit novou evidenci? Máte dvě možnosti: 1. založit evidenci ze šablony s připravenou strukturou, kterou si vyberete z naší klihovny, s možností strukturu posléze upravit (návod níže) 2. založit prázdnou evidenci,... celý článek

 • Evidence: nastavení

  V tomto článku najdete přehled všech nastavení, která jsou pro Vaše evidence k dispozici. 1. Nastavení struktury šablony 2. Nastavení vizuálů a textů 3. Nastavení funkcí 4. Nastavení uživatelských oprávnění 1.... celý článek

 • Detaily položky: založení, editace, smazání

  Zakládat, editovat a mazat detaily může pouze administrátor. 1. Jak založit nový detail? Otevřete jakoukli položku evidence, ve které chcete vytvořit nový detail. Srolujte stránku až úplně dolů, tj. k poslednímu detailu, a... celý článek

 • Detaily položy: nastavení speciálních formátů detailů

  Mezi speciální formáty detailů jsou zařazeny: Výčet Tabulka Vazba Výčet Chcete, aby uživatel měl možnost vybrat pouze jednu z nabízených variant? Použitím modrého "+", vizzaložení detailůnebo pomocí ikonky tužky... celý článek

 • Kategorie: nastavení

  V následujícím článku Vám ukážeme, jak nastavíte kategorie v jakékoliv evidenci. Proč používat kategorie si přečtěte v tomto článku. Nastavení kategorie Jako Administrátor OneSoftu můžete provádět nastavení kategorií v libovolných... celý článek

 • Skupiny detailů: co to je a jaké jsou jejich výhody?

  V následujícím článku Vám představíme, proč je výhodné používat skupiny detailů. Co jsou skupiny detailů Skupiny detailů představují sumarizaci určité skupiny informací u položek v evidenci. Příkladem skupiny detailů v evidenci... celý článek

 • Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

  Co jsou skupiny detailů a jak je používat? Odpověď najdete v tomto článku. Jak vytvořit a spravovat skupiny detailů? OneSoft umožňuje vytvoření skupiny detailů dvěma způsoby. Pokud právě vytváříte detail, který... celý článek

 • Skupiny detailů: jak je zobrazit jen pro položky určité kategorie

  V tomto článku Vám představíme, jak jednoduše upravíte strukturu detailů pro jednotlivé kategorie. Máte v evidenci založené kategorie? Pokud ne, přečtěte si tento článek, jak založit nové kategorie. Máte v evidenci založené... celý článek

 • Položky: smazat nebo vyřadit, jaký je mezi tím rozdíl?

  Aplikace OneSoft umožňuje mazání položek ve dvou úrovních: Uzavření / vyřazení položky z evidence - vyřazená položka není při běžném zobrazení evidence viditelná.Vyřazené položky můžete zobrazit pomocí filtru. Vyřazení položky je... celý článek

 • Zápisy / aktivity: aktivace a nastavení

  Pro jakoukoliv evidenci může Administrátor systému aktivovat plugin Aktivity. Aktivity představují Vaše zápisy na úrovni položek. Do aktivit nebo zápisů si můžete poznamenat jakoukoliv informaci ohledně jednání, schůzky, telefonu,... celý článek

 • Mapa rizik: aktivace a nastavení

  Mapa rizik se zobrazuje na dashboardu evidence Rizika. Jak zobrazit mapu rizik? K zobrazení mapy rizik je potřeba aktivovat příslušný plugin. 1. Otevřete menu pro editaci evidence Rizika 2. Klikněte na možnost... celý článek

 • Grafy na úvodních stránkách evidence: nastavení

  Zobrazení grafů na dashboardu evidence pro uživatele je podmíněno nastavením pluginu administrátorem. Jedná se o grafy porovnávající dvě číselné hodnoty (např. pro případ procentního porovnání plánovaných a skutečných hodnot čerpání... celý článek

 • Automatický kód pro nově založené položky

  Kód položky můžete při jejím zakládání zadat ručně nebo je možné kód položky na zakládě zadání určitého vzorce vytvářet automatickým číslováním položek. Toto zadání vzorce (řetězec znaků) provádí administrátor při zakládání / editaci... celý článek

 • Nastavení napojení na ARES (Administrativní Registr Ekonomických Subjektů)

  Chcete využívat načítání dat o firmách z administrativního registru ekonomických subjektů a zjednodušit si tak každodenní práci? Toto napojední je dostupné pouze v evidenci Firem, kde v jejím nastavení můžete tento plugin aktivovat.... celý článek

 • Zakládání nových položek - nastavení: struktura, kategorie, název položky

  Začínáte s novou evidencí? Zvolte vhodnou strukturu položek. Hned na začátku doporučujeme si vybrat strukturu, která je pro Vaše záznamy nejvhodnější, a té se držet. Zde jsoudva způsoby strukturování položek v evidencích, které se... celý článek

 • Povinná pole

  Zapněte si povinná pole Potřebujete, aby při zakládání položek byl povinně vyplněn určitý detail z dané evidence? Napřiklad: Chtete při zakládání nového kontaktu, aby Váš zaměstnance kromě detailu jméno a příjmení vyplnil ještě... celý článek