Big_loader_ajax
 • Evidence: založení, smazání

  Jak mohu založit novou evidenci? Máte dvě možnosti: 1. založit evidenci ze šablony s připravenou strukturou, kterou si vyberete z naší klihovny, s možností strukturu posléze upravit (návod níže) 2. založit prázdnou evidenci,... celý článek

 • Evidence: nastavení

  V tomto článku najdete přehled všech nastavení, která jsou pro Vaše evidence k dispozici. 1. Nastavení struktury šablony 2. Nastavení vizuálů a textů 3. Nastavení funkcí 4. Nastavení uživatelských oprávnění 1.... celý článek

 • Detaily položky: založení, editace, smazání

  Zakládat, editovat a mazat detaily může pouze administrátor. 1. Jak založit nový detail? Otevřete jakoukli položku evidence, ve které chcete vytvořit nový detail. Srolujte stránku až úplně dolů, tj. k poslednímu detailu, a... celý článek

 • Detaily položy: nastavení speciálních formátů detailů

  Mezi speciální formáty detailů jsou zařazeny: Výčet Tabulka Vazba Vícenásobný výběr Výčet Chcete, aby uživatel měl možnost vybrat pouze jednu z nabízených variant? Použitím modrého "+", vizzaložení detailůnebo... celý článek

 • Kategorie: nastavení

  V následujícím článku Vám ukážeme, jak nastavíte kategorie v jakékoliv evidenci. Proč používat kategorie si přečtěte v tomto článku. Nastavení kategorie Jako Administrátor OneSoftu můžete provádět nastavení kategorií v... celý článek

 • Skupiny detailů: co to je a jaké jsou jejich výhody?

  V následujícím článku Vám představíme, proč je výhodné používat skupiny detailů. Co jsou skupiny detailů Skupiny detailů představují sumarizaci určité skupiny informací u položek v evidenci. Příkladem skupiny detailů v... celý článek

 • Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

  Co jsou skupiny detailů a jak je používat? Odpověď najdete v tomto článku. Jak vytvořit a spravovat skupiny detailů? OneSoft umožňuje vytvoření skupiny detailů dvěma způsoby. Pokud právě vytváříte... celý článek

 • Skupiny detailů: jak je zobrazit jen pro položky určité kategorie

  V tomto článku Vám představíme, jak jednoduše upravíte strukturu detailů pro jednotlivé kategorie. Máte v evidenci založené kategorie? Pokud ne, přečtěte si tento článek, jak založit nové kategorie. Máte v evidenci založené... celý článek

 • Položky: smazat nebo vyřadit, jaký je mezi tím rozdíl?

  Aplikace OneSoft umožňuje mazání položek ve dvou úrovních: Uzavření / vyřazení položky z evidence - vyřazená položka není při běžném zobrazení evidence viditelná.Vyřazené položky můžete zobrazit pomocí filtru. Vyřazení položky je... celý článek

 • Zápisy / aktivity: aktivace a nastavení

  Pro jakoukoliv evidenci může Administrátor systému aktivovat plugin Aktivity. Aktivity představují Vaše zápisy na úrovni položek. Do aktivit nebo zápisů si můžete poznamenat jakoukoliv informaci ohledně jednání, schůzky, telefonu,... celý článek

 • Mapa rizik: aktivace a nastavení

  Evidence "Rizika" slouží k mapování rizik uvnitř Vaší společnosti. K vyhodnocování rizik se používá matice rizik, která se nachází na dashboardu evidence. Jak zobrazit nastavit mapu rizik? K zobrazení mapy rizik je potřeba... celý článek

 • Grafy a jejich nastavení

  Zobrazení grafů na dashboardu evidence se nejčastěji používá nad evidencí Projekty, ale je možné tuto funkci aktivovat v jakékoliv jiné evidenci. Tyto grafy umožňují porovnávat dvě číslené hodnoty a tím poskytovat rychle informace o... celý článek

 • Automatický kód pro nově založené položky

  Co je automatický kód položky? Automatický kód položky umožňuje systémově číslovat nově založené položky v jakékoliv evidenci. Jaké formáty automatický kód podporuje? sériové číslo rok písmena Je možné použít... celý článek

 • Nastavení napojení na ARES (Administrativní Registr Ekonomických Subjektů)

  Chcete využívat načítání dat o firmách z administrativního registru ekonomických subjektů a zjednodušit si tak každodenní práci? Toto napojední je dostupné pouze v evidenci Firem, kde v jejím nastavení můžete tento plugin aktivovat.... celý článek

 • Zakládání nových položek - nastavení: struktura, kategorie, název položky

  Začínáte s novou evidencí? Zvolte vhodnou strukturu položek. Hned na začátku doporučujeme si vybrat strukturu, která je pro Vaše záznamy nejvhodnější, a té se držet. Zde jsoudva způsoby strukturování položek v evidencích, které se... celý článek

 • Povinná pole

  Zapněte si povinná pole Potřebujete, aby při zakládání položek byl povinně vyplněn určitý detail z dané evidence? Napřiklad: Chtete při zakládání nového kontaktu, aby Váš zaměstnance kromě detailu jméno a příjmení vyplnil ještě... celý článek

 • Co jsou rozšíření (pluginy) a k čemu se používají?

  V tomto článku najdete veškeré potřebné informace o rozšíření a jejich vysvětlení. Pro aktivaci jakéhokoliv rozšíření je potřeba být v roli Administrátora. Zapnutím rozšíření můžete přidat další funkce do Vaší aplikace. Před použítím... celý článek