Big_loader_ajax
  • Kdo má k čemu v systému přístup?

    Jak to celé funguje? Pro uživatele je důležité informace sdílet, ale také chránit. Proto je důležité znát a chápat, jak funguje oprávnění v celém systému. Jinými slovy KDO - CO vidí a KDO - CO nevidí. Vždy platí, že informace v... celý článek

  • Jak funguje oprávnění k evidencím?

    Jak funguje přístupu k informacím v evidencích K jednotlivým evidencím a k informacím v nich uložených mají přístup jednotliví uživatelé na základě svých rolí. Rozsah oprávnění pro každou roli určuje a nastavuje váš administrátor... celý článek

  • Jak funguje oprávnění k úkolům

    Přístup k úkolům mají jen ti, co na nich pracují Úkoly jsou určené pouze těm, kdo na nich pracují. Tedyúkol vidí pouze odpovědný a sledující. Každý úkol má jednoho odpovědného a může mít několik sledujících. Pokud jste na úkolu sám... celý článek