Tento článek je určený pro administrátory, kteří mohou uživatele roztřídit do jednotlivých skupin uživatelů.

 

K čemu slouží rozdělování uživatelů do skupin v prostředí OneSoft Connect?

 

Skupiny Vám umožňují třídit zaměstnance pro jednodušší distribuci směrnic uvnitř Vaší společnosti. Dále tuto funkcionalitu oceníte, když budete zakládat nový úkol, poznámku nebo psát příspěvek na nástěnku. Zde již nemusíte ručně přidávat každého zaměstnance, ale stačí pouze připojit celou skupinu uživatelů.

Krok 1.  Jako Administrátor systému v sekci "Spravovat" máte možnost editovat uživatele systému. Vytvořte si tedy novou skupinu uživatelů. 

Krok 2.  Vytvořte si libovolné skupiny a roztřiďte uživatele do skupin. Jeden uživatel může být i ve více skupinách.

Uživatele případně můžete rozdělit do skupin i v záložce "Uživatelé", přímo na jejich kartě.

Krok 3. Aplikujte skupiny uživatelů v systému. Nyní máte možnost k založenému úkolu nebo poznámce hromadně připojit jednotlivé uživatelé z daných skupin. Funkce skupiny se dále používá v kontextu elektronického seznamování zaměstnanců se směrnicemi.