Pokud například chcete vést infomaco tom, od kterého data pracoval určitý pracovník na nějaké zakázce a který den svoji práci dokončil, použijete k tomu časovou platnost vazby. Jednoduše řečeno si nastavíte od kdy do kdy byla platná. 

Zobrazení historicky časově omezených vazeb najdete v záložce souvislosti, po kliknutí na ikonu "oka" v levé části systému. Časem budete chtít vidět, od kdy do kdy byl zde zaměstanec přiřazený.

 

Jak nastavit časově platnou vazbu?

Časová platnost vazby určuje období, kdy je daná vazba platná/aktivní. Je vymezena dvěma daty: "Platnost od" a "Platnost do". 

Zadání platností proveďte při zakládání vazby nebo při její editaci. Editace vazby se vám nabídne po najetí myši na vazbu, kde vyberte možnost Změň.

Platnost pak můžete zadat pomocí kalendáře a to až na úroveň hodin.  V rámci editace vazby můžete měnit typ vazby příp. zadat hodnoty atributů, pokud jsou pro vazby nadefinovány.

 

Příkladem použití časové platnosti vazby je přiřazení zaměstnance k projektu na určité období/na dobu trvání projektu, přiřazení pracovního benefitu k pracovníkovi (např. nárok na benefit vznikne až od určitého data) atd. Použitím různých kombinací zadání získáte možné příklady použití.

  • Odložená platnost vazby - zadáte datum Platnost od - vazba bude automaticky aktivní po tomto datu, dříve bude neaktivní
  • Ukončená platnost - zadáte datum Platnost do -  po tomto datu bude vazba neaktivní, datum platnosti do může ležet v minulosti i v budoucnosti (typickým příkladem je práce na projektu, kdy omezujete vazbu mezi zaměstnancem a projektem pouze na dobu trvání projektu)
  • Platnost vazby bez omezení - není zadán ani datum Platnost od ani datum Platnost do - vazba je časově neomezená
  • ...

DŮLEŽITÉ: Aplikace kontroluje aktuální datum vůči nastavenému datu. Pokud je nastavené datum už v minulosti, vazba se automaticky skryje, tedy zneaktivní.

Smazání a aktivace vazby

Smazání/aktivace vazby je v prostředí OneSoftu chápáno jako nastavení časových platností vazby. Pomocí ikon se tato data pak nastaví automaticky. 

Historické vazby je možné opět aktivovat.

Přehled všech změn provedených na vazbě je možné nalézt v historii vazby.

 

Zobrazení neaktivních nebo historických vazeb

Vazby, u kterých platnost ještě nenastala nebo již vypršela, jsou neaktivní a nejdou tedy vidět. Pokud si chcete zobrazit tyto vazby, vyberte přes "oko" zobrazit včetně historie. Neaktivní vazby můžete zobrazit v rámci zobrazení neaktivních (vyřazených) položek.