V organizaci mají zaměstnanci různé pracovní úkoly, různé role a pozice. V rámci svých úkolů pak mají rozdílné pravomoce pro práci s daty. Pravomoce jednak co mohou vidět a jednak co s těmi daty mohou dělat (např. přístup k datům majetku, ale jen na úrovni čtení). Role je pak sada těchto pravomocí (přístupových oprávnění k tomu, co lze vidět a jak s tím pracovat).  

Pokud chcete změnit svoji roli během práce, klikněte na aktuální roli (v závorce vedle vašeho uživatelského jména), zobrazí se seznam. Kliknutím na vybranou roli se vaše role změní.

Rozsah zobrazených dat se bude měnit podle zvolené role. Ředitel firmy má větší rozsah informací než personalista.  

Kdo vytváří role a přiděluje oprávnění?

Role a jejich přiřazení k uživatelům řídí administrátor.