Mezi speciální formáty detailů jsou zařazeny:

Výčet

Chcete, aby uživatel měl možnost vybrat pouze jednu z nabízených variant?

Použitím modrého "+", viz založení detailů nebo pomocí ikonky tužky vedle názvu detailu každého detailu, můžete jako administrátor upravovat formát detailu. V tomto případě je to typ Speciální=> Výčet.

Při zvolení formátu "výčet" se objeví spodní tabulka pro zadávání/úpravu hodnot výčtu. Zadání i úpravu hodnot provádíte na formuláři, který se objeví po zvolení tlačítka Nový pro založení nebo zvolení ikonky tužky pro úpravu hodnoty výčtu:

Zde zadáte hodnotu (Ředitel/ka) a v případě, že budete tuto hodnotu často filtrovat, má smysl pro ni vybrat ikonu a barvu této ikony, což má za následek automatické vytvoření rychlého přístupu k filtrování položek podle této hodnoty. V opačném případě není nutné ani barvu ani ikonu zadávat. 

Zadání potvrdíte na obou formulářích pomocí "Uložit".

Tabulka

Potřebujete nové detaily zakládat do tabulky? V tabulce si může samozřejmě vytvořit libovolné formáty sloupců.

Tabulku můžete použít například pro seznam aktivit kolem projektu, pro zaznamenávání dovolené Vašich zaměstnanců, pro přehled aktivit zaměstnance (timesheet) apod.

Sloupce tabulky definuje administrátor. Zadávání jednotlivých řádek již provádí uživatel, který musí mít k dané evidenci minimálně úroveň přístupu "upravit". Pro oprávnění "číst" je možné pouze informace zobrazit, nikoliv přidat.

Použitím modrého "+", viz založení detailů můžete jako administrátor založit daný detail. V tomto případě je to typ Speciální=> Tabulka.

V nabídce "formát tabulky" můžete kromě klasického zobrazení tabulky zvolit možnost zobrazení na časové ose (timeline):

Toto má např. smysl pro zobrazení obchodních aktivit v evidenci Příležitostí. Zobrazení lze libovolně měnit (i s již vloženými daty).

 

Po uložení se zobrazí nové tlačítko ve spodní části téhož formuláře - "Nový sloupec", které otevře následující formulář:

Uložte a vytvořte další sloupec. Nakonec uložte celou vytvořenou tabulku.

Upravit již vytvořenou tabulku můžete za pomoci ikony tužky vlevo od názvu dané tabulky (je viditelná pouze po přejetí myší toho správného místa).

 

Vazba

Potřebujete vytvořit vazbu na jinou evidenci? Například vidět, jaká kontaktní osoba pracuje pro jakou firmu či jaký zaměstnanec pracuje na jakém projektu?

Použitím modrého "+", viz založení detailů nebo pomocí ikonky tužky vedle názvu detailu můžete jako administrátor založit resp. upravovat formát detailu. V tomto případě je to typ Speciální=> Vazba.

Při zvolení formátu "vazba" zadáte Název detailu. Dále můžete zvolit "další nastavení", kde můžete nastavit, z kterých evidencí bude mít uživatel možnost vybírat (např. pro detail Člen projektového týmu chcete, aby vazba byla na položky z evidence Projekty). Použijte šipky mezi tabulkami pro přesun evidencí. Lze použít klasické kombinace pro výběr (ctrl+A, ctrl+shift+výběr myší atd.).

Zadání potvrdíte na obou formulářích pomocí "Uložit".

 

Následně již stačí do daného pole vyplnit název daného projektu a OneSoft Vám našeptá dané projekty z evidence Projektů či jakékoliv jiné evidence, pokud na ni vytvoříte vazbu.

Pokud uživatel vytvoří vazbu tímto způsobem, čili vyplněním hodnoty detailu, bude současně zaznamenána i do záložky Souvislosti této položky. Zároveň se promítne obousměrně, tj. i u položky (v záložce Souvislosti), kam vazba směřuje.

Typ vazby (zobrazený nad šipkou znázorňující vazbu) je shodný s názvem detailu.

 

 

Vícenásobný výběr

Tento detail kombinuje funkce výčtu a check boxu. Uživatel má tedy možnost v rámci jednoho detailu pomocí funkce check box vybrat více parametrů.