Nevyhovuje Vám abecední seřazení položek (které je většinou nastaveno jako výchozí)? V tom případě je tento článek pro Vás. Vyberte si jednu z možností dalších řazení, které jsou popsány níže. 

Můžu si položky seřadit "obráceně"? Každý způsob řazení Vám dává možnost seřadit si položky buď vzestupně, anebo sestupně. K tomu slouží šipka v pravém horním rohu nad seznamem položek (v levé části okna, viz obrázek níže).

 

Jaké jsou možnosti? Způsoby řazení položek v evidenci jsou:

  • dle pořadí (viz. 1. část níže) - pomocí přetáhování poožek (drag and drop) si můžete sami ručně navolit pořadí, ve kterém položky uvidíte (nejprve je ale potřeba povolit přesun, vz níže)
  • dle založení (viz. 2. část níže) - dle data vytvoření položek
  • dle prefixu (viz. 3. část níže) - dle automatického kódu položky (pokud je přidělování těchto kódů v evidenci nastaveno)
  • dle abecedy (většinou nastaveno jako výchozí) - položky se zobrazí v abecedním pořádku
  • dle poslední změny (viz. 4. část níže) - dle data poslední změny na položce, tzn. v jakémkoli detailu položky
  • dle detailu (viz. 5. část níže) - zde vyberete detail, který bude pro řazení položek určující

Návod na customizaci (tj. změnu v zobrazení pouze na Vašem uživatelském účtu) výchozího řazení položek v evidenci najdete v poslední části tohoto článku.

 

Část 1. Řazení "dle pořadí"

Žádná z navrhovaných možností řazení není ta pravá? Vytvořte si vlastní. Nejprve je potřeba povolit přesun položek a pak už jen přetaháváním měníte pořadí položek přesně tak, jak Vám to bude nejvíce vyhovovat. Tuto změnu provedete jen jednou, systém si toto pořadí zapamatuje a uloží si ho jako řazení "dle pořadí".

Krok 1. Klikněte na ikonu tří teček v levém dolním rohu seznamu s položkami.

Krok 2. Povolte přesun

Krok 3. Přetažením (drag and drop) změňte pořadí položek tak, jak Vám bude nejvíce vyhovovat.

(kroky 4 a 5 nejsou povinné)

Krok 4. Kliknutím na ikonu tří teček znovu otevřete nabídku pro akce k seznamu položek

Krok 5. Zakažte přesun

 

Část 2. Řazení "dle založení"

Tato možnost seřadí položky podle data založení.

Kde najdu datum založení položky? Tuto informaci můžete najít v historii položky (viz obrázek):

 

Část 3. Řazení "dle prefixu"

Co je prefix? Prefix je v podstatě kód, který, pokud je evidence tak nastavena, je přiřazen každé nově založené položce. 

Jak ho můžu nastavit? První možností je nastavit prefix ve fázi zakládání položky (v nabídce "další nastavení"). Pokud již položka existuje, může být prefix nastaven nebo změněn stejně jako ostatní základní údaje o položce (jméno, kategorie atd.). Instrukce naleznete v tomto článku, případ 1. Třetí možností, která je pro tuto chvíli jedinou, která je brána v potaz při řazení položek dle prefixu, je nastavit automatický kód (nebo výběr kódů) přímo v nastavení evidence (např. pořadové číslo, rok atd.). Pokud je toto nastaveno, každé nově vytvořené položce bude přiřazen prefix (kód). Návod, jak provést toto nastavení, naleznete v tomto článku (jen pro administrátory). 

Kde se prefixy zobrazí? Obrázek bude v tomto případě výmluvnější:

 

Část 4. Řazení "dle poslední změny"

Pokud chcete zobrazit poslední změny uvnitř evidence, můžete je buďto najít na úvodní stránce evidence ve widget "poslední změněné" (více zde), nebo tak, že zvolíte pořadí položek v evidenci "dle poslední změny". Aby se jako první zobrazily poslední změnené položky, ujistěte se, že položky jsou řazeny vzestupně - tedy že šipka vpravo nahoře ukazuje směrem dolu (viz. úvod tohoto článku).

Kde zobrazit historii změn na položce? Historii změn na položce zobrazíte kliknutím na ikonu tří teček (viz obrázek níže), dále pak na možnost "historie":

V historii položky uvidíte všechny změny, které proběhly od jejího samotného založení až do současnosti. Tato historie je auditovatelná.

 

Část 5. Řazení "dle detailu"

Žádná z předchozích možností Vám nevyhovuje? A co si vybrat detail, podle kterého budete chtít položky seřadit?

Díky řazení "dle detailu" budete například moci seřadit položky podle příjmení, data nástupu do zaměstnání, pracoviště, počtu zbývajících dní dovolené a mnoho dalšího. Na následujícím obrázku uvidíte příklad seřazení zaměstnanců (resp. položek v evidenci zaměstnanců) podle jejich příjmení: