Evidence "Rizika" slouží k mapování rizik uvnitř Vaší společnosti. K vyhodnocování rizik se používá matice rizik, která se nachází na dashboardu evidence.

 

Jak zobrazit nastavit mapu rizik?

K zobrazení mapy rizik je potřeba aktivovat příslušný plugin, který může aktivovat pouze administrátor systému.

1. V editaci evidence je potřeba aktivovat příslušný plugin.

2. Klikněte na možnost "další nastavení", dále na "Nastavení pluginů". Zde se Vám zobrazí přehled všech nainstalovaných pluginů včetně pluginu "Rizika". Pokud nebude daný plugin nainstalovaný proveďte jeho instalaci přes "Přidat plugin"

3. Jak nastavit mapu rizik?

V rámci nastavení mapy rizik si vybíráte jaké detaily budou představovat jednotlivé osy (detaily jsou nastaveny ze šablony evidence). Využívají se většinou Dopad a Pravděpodobnost. Další nastavitelnou hodnotou jsou Zóny (přednastaveny jsou tři). Je možné dopsat vlastní popis těchto zón, nastavit jejich barvu, vymazat nebo přidat novou zónu. V případě, že budete chtít mapovat jednotlivé zóny, je potřeba kliknout na každé číslo v matici a nastavit v jaké zóně se nachází. Nastavení potvrdíte pomocí Uložit.

Nastavení dané matice se následně zobrazí na dashboardu evidence Rizik.