Řízení rizik v organizaci znamená:

  • Rozpoznávání a vyhledávání rizik vztahujících se k činnosti organizace
  • Hodnocení dopadu rizik a odhad jejich pravděpodobnosti výskytu
  • Přijímání efektivních a kontrolovatelných opatření k odstranění nebo zmírnění rizik
  • Podávání zpráv o významných rizicích a o opatřeních k odstranění nebo zmírnění rizik
  • Vypracování katalogu (seznamu) rizik a mapy rizik.

Veškeré kroky v řízení rizik můžete pohodlně provádět ve OneSoftu.

Katalog rizik si vytvoříte v samostatné evidenci Rizik.

K rizikům uchováváte detaily, jako jsou dopad, pravděpodobnost a zároveň i opatření k jejich odstranění či zmírnění jejich dopadu.

Rizika držíte v souvislostech, tj. víte jaké riziko se váže k jakému projektu, majetku, procesu a kdo je za jaké riziko zodpovědný.

Pro rizika nastavíte svou mapu rizik, v rámci které můžete rizika sledovat podle nadefinovaných zón v mapě rizik. Kliknete na požadovanou zónu a rizika se zafiltrují.

Nutná nastavení pro oblast řízení rizik naleznete zde