Vygenerování reportu spočívá ve vyexportování dat z OneSoftu.

Existují tři druhy reportů, které můžete z OneSoftu vytvořit:

1. Export dat do excelového souboru obsahujícího všechny nebo jen výběr položek včetně všech jejich detailů (popis níže)

2. Vygenerování souhrnu informací k jedné položce - karty položky (popis níže)

3. Vygenerovíní seznamu položek v evidenci - přehled položek (popis níže)

 

Může export provádět kdokoliv?

Ne. K exportování dat z OneSoftu je nutné speciální oprávnění od administrátora (návod zde). Proces exportování sám o sobě je pak velmi jednoduchý. Reporty je ale možné generovat i bez oprávnění.

 

Kam se reporty ukládají?

Všechny reporty se ukládají do Reportů v levém menu. Tyto reporty nejsou viditelné žádnému jinému uživateli.

 

Jak vygenerovat report? Jak exportovat data do Excelu?

1. Otevřete evidenci. Pokud exportujete do Excelu, můžete nejprve vyfiltrovat pouze ty položky, které Vás zajímají. V levém dolním rohu je ikona tří horizontálních teček, která Vám otevře nabídku k seznamu položek.

2. Vyberte možnost "spustit report"

3. Vyberte, jaký typ reportu si přejete vytvořit.

Pokud se Vám nezobrazuje možnost "export do xlsx", obraťte se na administrátora s žádotí o přidělení práva exportovat data z dané evidence (návod pro admina zde). Pokud se Vám nezobrazuje možnost "detail položky", zavřete okno, označte (otevřete) danou položku a postup opakujte.

4. Spusťte vygenerování reportu

 

A je hotovo.

 

Pokud má daný report stav OK, je Váš report připraven a můžete ho otevřít či stáhnout do svého PC. Pokud je stav jiný než "OK", aktualizujte zprávu pomocí tlačítka obnovit.


 

Typy reportů

 

1. Export do Excelu

"Export do xslx" vytvoří excelový soubor, který bude obsahovat všechny položky (nebo výběr položek, pokud jsou použity filtry) a jejich detaily. K exportování dat z OneSoftu jsou potřeba speciální práva, která Vám může přidělit pouze administrátor.

Příklad finálního souboru s exportovanými daty:

 

2. Detail položky (karta položky)

"Detail položky" vygeneruje dokument, který bude obsahovat všechny detaily položky včetně jejích souvislostí. Jde o souhrn informací k jedné položce.

Příklad vygenerované karty položky:

(na obrázku je zobrazena jen část reportu)

 

3. Přehled položek (seznam položek v evidenci)

"Přehled položek" vygeneruje seznam všech položek v evidenci. Tento typ reportu nebere v potaz použité filtry.

Příklad vygenerovaného přehledu položek: