V následujícím průvodci najdete návod, jak jednoduchým způsobem můžete ve Vaší aplikaci OneSoft Connect využívat odesílání smluv do Registru smluv (ISRS). Tato funkce patří mezi rozšíření.

Jak to funguje?

Řešení OneSoft Connect Vám umožňuje evidovat veškeré smlouvy, ale i zároveň prostřednictvím řešení odesílat do Registru Smluv (ISRS). Nemusíte tedy již používat on-line rozhraní pro zveřejňování smluv. Mezi hlavní výhody používání tohoto řešení patří možnost uchovávat a evidovat veškeré smlouvy a zároveň realizovat zveřejňování smluv.

Pronajměte si Odesílání smluv do ISRS

Plugin Odesílání smluv do ISRS je dostupný pro cenové plány Team, Company a Enterprise za měsíční pronájem. Pro aktivaci pluginu je potřeba kontaktovat pracovníky společnosti OneSoft Connect na emailu sales@onesft.com a dohodnout bližší podmínky.

 

Nainstalujte si evidenci „Smlouvy“

Šablonu dané evidence najdete buď mezi šablonami nebo Vám jí poskytne distributor řešení OneSoft Connect.

Nastavení pluginu

Před rozběhnutím ostrého provozu je nejprve potřeba připojit a nastavit datovou schránku prostřednictvím které dochází ke zveřejňování smluv. Nastavení provedete v sekci pro instalaci pluginů v nastavení evidence Smlouvy. Zde vyberte plugin s názvem „Odesílání smluv do ISRS“.

                                                                 

 V nastavení daného pluginu musíte vyplnit potřebné hodnoty, jako je URL adresa serveru (http://isds-wrapper.com/), ID číslo Vaší datové schránky, login a heslo pro přístup do DS.

                                                                   

Dále je potřeba tzv. namapovat jednotlivé detaily pro ukládání hodnot z registru. V levém seznamu vidíte přehled detailů, které se do registru posílají a v pravém seznamu si zvolíte detail, do kterého chcete danou hodnotu v prostředí OneSoft Connect uložit.                 

                                                                        

V neposlední řadě nezapomeňte v dolní části nastavit, z jakých detailů se doplní informace o smluvní straně, které vedete v evidenci Firmy. Nyní stačí jenom hodnoty uložit a vrátit se na „Dashboard“ evidence Smlouvy.

Používání systému pro odesílání smluv

Poté, co se Vám podařilo nastavit daný plugin, objeví se Vám u každé smlouvy ikona tlačítka pro odesílání smluv. Smlouva musí mít v detailech vyplněné všechny hodnoty, které jsou pro odeslání smlouvy do registru potřeba. Samotná smlouva musí být v přílohách. Maximální velikost odesílaných smlouv nesmí překročit 18 MB, jinak jí systém odmítne. Tedy můžete odeslat jednu nebo více příloh o maximální velikosti 18 MB.

V případě, že máte vyplněné všechny informace klikněte na tlačítko pro zveřejnění smlouvy. Zde si vyberte přílohu, kterou chcete odeslat do registru. Následně dojde k odeslání smlouvy a jejímu zveřejnění v ISRS.

                   

 

Pokud byla smlouva úspěšně zveřejněna, dojde ke změně tlačítka na „Zveřejněno v ISRS“. Pokud chcete získat více informací o konkrétním zveřejnění, klikněte na dané tlačítko.

Získáte tak bližší informace o dané datové zprávě, včetně hypertextového odkazu na zveřejněnou smlouvu v ISRS. Pokud došlo k nějaké chybě například, že máte špatně vyplněné informace nebo chcete zveřejněni opravu dané smlouvu, klikněte na „Odeslat opravu smlouvy“. Systém smlouvu odešle znovu do registru smluv.

            

Přehled o průběhu zveřejňování

Na dashboardu evidence máte dlaždici, kde jsou informace o průběhu zveřejňování smluv v ISRS. Proto máte ihned informaci o průběhu zpracování.