Poznámky slouží k zaznamenání vašich myšlenek a nápadů, které tak nezapomenete.

Poznámku můžete založit k položce nebo jako obecnou poznámku

Poznámka k položce:

Poznámku primárně založíte jako vaši soukromou, tj. neuvidí ji žádný jiný uživatel.

Ze soukromé poznámky můžete vytvořit poznámku sdílenou (pomocí Sdílej), která bude přístupná vybraným uživatelům nebo skupině uživatelů.

 Z obou kategorií poznámek můžete vytvořit úkol, jehož atributy (termín, komentář, přílohy, tagy) pak můžete doplnit.

V poznámce můžete text po jeho označení jednoduše formátovat.

Přehled všech svých poznámek máte na své homepage. Poznámky jsou rozdělené na Moje (soukromé), Sdílené (mnou vytvořené) a Sleduji (vytvořené jiným uživatelem, byl jsem přidán jako sledující). Pořadí pro Moje a Sdílené poznámky lze měnit pomocí drug and drop, lze je i přesouvat mezi oběma stavy.

Obecná poznámka:

Na homepage můžete založit obecnou poznámku.