Potřebujete založit nového uživatele? Chcete smazat uživatele nebo chcete vědět, kde najdete přehled všech uživatelů?

 

Jak založit nového uživatele?

Jako administrátor systému OneSoft Connect můžete kdykoliv založit nového uživatele. Pozvat kolegu můžete rovnou ze svého chatu, kde ve spodní části najdete tlačítko "Pozvěte svého kolegu".


Uživatele zakládáte jako zaměstnance své organizace nebo jako člověka, který působí mimo vaši firmu (zákazník, obchodní partner). Pro kmenového zaměstnance musíte mít založen záznam v evidenci Zaměstnanci, pro člověka mimo svou organizaci musí být založen záznam v evidenci Kontakty. S tímto zaměstnancem / kontaktem bude nový uživatel provázán.

 

Následně si zvolíte, zda nově pozvaný uživatel je Váš zaměstnanec, obchodní partner či host.

Zadejte jméno zaměstnance (použijte našeptávač). Následně bude jeho jméno, příjmení a e-mail vyplněny na základě Vaší evidence Zaměstnanců. Dále přidělte novému uživateli roli (tj. soubor oprávnění, co se týče přístupu a práce s daty ve OneSoft Connect) nebo oprávnění k přístupu do jednotlivých evidencí.

Po uložení uživatele OneSoft automaticky odešle zvací e-mail novému uživateli (pokud chcete přidat text e-mailu, zadáte v rámci údajů uživatele). Možnost pozvání e-mailem můžete zrušit v poli "Pozvat uživatele mailem". V takovém případě uživatelské heslo může spravovat administrátor.

Můžete založit tolik uživatelů, kolik máte v rámci licence zakoupeno. 

 

Jak smazat uživatele? 

Jako administrátor můžete smazat uživatele. Opět tento úkon provedete v sekci Spravovat > Uživatelé. Vyberte daný uživatelský účet, který můžete z pravého horního smazat.