Zakládat, editovat a mazat detaily může pouze administrátor.

 

1. Jak založit nový detail?

 

Otevřete jakoukli položku evidence, ve které chcete vytvořit nový detail. Srolujte stránku až úplně dolů, tj. k poslednímu detailu, a klikněte na ikonu modrého plus. Poté se vám otevře dialogové okno, kde už jen nadefinujete svůj nový detail. Podrobné instrukce najdete níže.

Můžete také tento detail zařadit do "skupiny detailů". Jednou z jejich hlavních výhod je, že se dají přiřadit pouze určitým "kategoriím" položek v dané evidenci, což znamená, že pro různé kategorie můžete nastavit různé detaily, například v evidenci majetku můžete zaznamenávat rozdílné informace pro počítače, pracovní telefony nebo třeba auta.

 

2. Jak upravit detail?

Přejeďte myší přes název detailu (v případě tabulky najeďte myší vlevo od jejího názvu). Vpravo od něj se zobrazí ikona editační tužky, která otevře dialogové okno pro úpravu detailu (stejně jako při zakládání nového detailu). Podrobné instrukce najdete níže.

 

3. Jak smazat / deaktivovat detail?

 

Otevřete dialogové okno pro úpravu detailu stejným způsobem jako pro úpravu detailu (viz. předchozí případ). Dále zvolte možnost "další nastavení" a detail zneaktivněte. V případě že detail nelze zneaktivnit, jedná se o systémový detail, který je možné pouze skrýt pro uživatele (pro administrátory zůstane viditelný). Podrobné instrukce najdete níže.

 

1. Založit detail

Krok 1. Otevřete jakoukli položku evidence, ve které chcete vytvořit nový detail. Srolujte stránku až úplně dolů, tj. k poslednímu detailu, a klikněte na ikonu modrého plus. 

Krok 2. Zadejte název vašeho nového detailu

Krok 3. Zvolte vhodný formát (popis jednotlivých formátů viz. níže)

Krok 4. Do pole Popis můžete zadat nápovědu pro vyplnění daného detailu, která se uživatelům zobrazí po najetí na ikonu otazníku vedle názvu detailu.

Krok 5. Můžete také zařadit detail do nějaké skupiny detailů, případně vytvořit novou pomocí modrého plus vedle menu skupin (zobrazí se po najetí myší na pole pro výběr skupiny). Podrobněji viz. práce se skupinami.

Krok 6. Uložte

 

Toto by byl výsledek předchozích kroků tak, jak jsou zobrazeny na předchozím obrázku:

Je možné si určit pořadí detailů v evidenci?

 Ano, sytém automaticky čísluje nově založené detaily a přiřazuje jim pořadové číslo. Pokud chcete daný detail posunout na jiné místo v rámci dané evidence, stačí se podívat na pořadová čísla detailů, mezi která chcete daný detail zařídit. Pokud řadíte detaily v nové a Vámi zakládané evidenci, doporučujeme ke všem pořadovým číslům dávat ručně pořadová čísla. Například: 10, 20, 30. Zjednodušíte si ta případné zařazení nového detailu mezi stávající detaily v budoucnosti.

Jaké formáty detailů jsou k dispozici?

Existuje 7 základních formátů:

1. Text

 • jednořádkový text - textové pole, pouze jedna řádka
 • víceřádkový text - textové pole o více řádkách
 • www stránka - tento formát umožňuje z detailu kliknutím na ikonu přímé otevření zadaných www stránek, při zadávání kontroluje formát 
 • e-mail -  tento formát umožňuje z detailu kliknutím na ikonu přímé otevření e-mailové zprávy se zadanou adresou, při zadávání kontroluje formát
 • google mapa - tento formát umožňuje zadat adresu a násleně ji zobrazit na mapě
 • richtext - tento formát představuje jednoduchý textový editor s možností vkládání obrázků a videí

2. Číslo

 • celé číslo - lze přiřadit jednotku (e.g. CZK, cm, kg, atp.)
 • desetinné číslo - nastavte počet desetinných míst, lze přiřadit jednotku3. Date - users will select a date form calendar

4. Checkbox - klasická možnost zaškrtávání Ano/Ne

5. Datum a čas

6. Tagy - tento formát umožňuje zakládat značky popisující zvolené vlastnosti položek (např. u zaměstnanců jazykové znalosti - němčina, angličtina, atd.), detailní popis viz Označování tagem

7. Specíální: podrobné info v tomto článku

 • výčet - umožňuje zadat možnosti, z kterých uživatel vybírá (např. pro detail "Pohlaví" je výčet definován jako hodnoty "muž" a "žena")
 • tabulka umožnuje zadat klasickou tabulku. Při definici tohoto detailu musí administrátor zadat názvy a formáty sloupců tabulky. Mezi formáty lze vybrat jednořádkový text, celé i desetinné číslo, datum, checkbox, ze speciálních formátů je to výčet a vazba (např. tabulka obchodních aktivit může mít strukturu: Kdy (datum), Kde (text), Kdo (vazba na položky v evidenci "Zaměstnanci"), S kým (vazba na položy v evidenci "Kontakty") a Výsledek (text)).
 • vazba - umožňuje vytvářet a zobrazovat vazby na jiné položky
 • vícenásobný výběr - tato funkce kombinuje funkce výčet a check box. Umožňuje tedy v rámci výčtu vybrat pomocí checkboxů více parametrů

 

Související články:

Skupiny detailů: co to je a jaké jsou jejich výhody?

Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

Kategorie položek. Co to je a proč je používat?

Kategorie: nastavení

 

2. Editace detailu

Krok 1. Přejeďte myší přes název detailu (v případě tabulky najeďte myší vlevo od jejího názvu). Vpravo od něj se zobrazí ikona editační tužky, která otevře dialogové okno pro úpravu detailu (stejně jako při zakládání nového detailu).

Step 2. Proveďte změny a uložte. Při změně formátu budou již zadané hotnoty ztraceny.

Jak editovat detail ve formátu tabulky nebo výčtu najdete v tomto článku.

 

3. Smazání / deaktivace detailu

Pro evidence zakládané ze šablon nebo pro přednastavené evidence může nastat situace, kdy nebudete potřebovat veškeré detaily, které jsou pro vás připraveny. Zobrazení těchto nepotřebných detailů můžete jednoduše vypnout.

Detail lze odstranit tak, že ho deaktivujeme. V případě, že detail nelze zneaktivnit, jedná se o tzv. systémový detail, který je možné pouze skrýt pro uživatele (pro administrátory zůstane viditelný). Tyto systémové detaily jsou nepostradatelné pro správnou funkcionalitu dalších rozšíření aplikace a pro kompatibilitu s dalšími řešeními z rodiny OneSoft.

!!! Pozor, tento krok je nevratný, pokud je tedy detail deaktivován, není možné ho znovu aktivovat a všechny dříve zadané hodnoty budou ztraceny.

Krok 1. Klikněte na editační tužku (viz. výše)

Krok 2. Zvolte "další nastavení"

Krok 3. Zneaktivněte detail 

Krok 4. Uložte