Detaily popisují vlastnosti položek a jsou platné pro všechny položky v rámci jedné evidence (výjimka s kategoriemi viz popis níže). Detaily můžete seskupovat do skupin detailů.

Pokud máte položky v evidenci rozlišené pomocí katagorií, můžete k jednotlivým kategoriím přiřadit různé skupiny detailů (např. pro IT zařízení můžete mít jiné skupiny atributů pro Notebooky, pro telefony, pro SW).  

Pouze administrátor může detaily:

1. zakládat (přejít níže)

2. editovat (přejít níže)

3. deaktivovat / mazat (přejít níže)

 

1. Založení detailu

Založit detail můžete pomocí modrého plus. Povinná pole pro založení jsou Název a Formát (tj. typ detailu, popis viz níže). Pokud chcete detaily zahrnout do skupiny, vyberte v menu i skupinu. Pokud skupinu ještě nemáte vytvořenou, můžete ji vytvořit pomocí modrého plus vedle menu skupin. Podrobněji viz práce se skupinami

Pokud chcete k detailu přidat uživatelskou nápovědu, napište text nápovědy do pole Popis.

Při definici detailu můžete použít řadu typů formátů:

 • prostý text
 • číslo
 • datum
 • checkbox
 • tagy
 • speciální

Prostý text - ten se dále dělí na:

 • jednořádkový - krátký text
 • víceřádkový - dlouhý text
 • www stránka - tento formát umožňuje z detailu kliknutím na ikonu přímé otevření zadaných www stránek, při zadávání kontroluje formát 
 • e-mail -  tento formát umožňuje z detailu kliknutím na ikonu přímé otevření e-mailové zprávy se zadanou adresou, při zadávání kontroluje formát
 • google mapa - tento formát umožňuje zadat adresu a násleně ji zobrazit na mapě
 • richtext - tento formát představuje jednoduchý textový editor s možností vkládání obrázků a videí

Číslo - dále se dělí na:

 • celé číslo - lze přiřadit jednotku (e.g. CZK, cm, kg, atp.)
 • desetinné číslo - nastavte počet desetinných míst, lze přiřadit jednotku

Datum - pro tento formát je při zakládání hodnot využit kalendář

Checkbox - klasická možnost zaškrtávání Ano/Ne

Tagy - tento formát umožňuje zakládat značky popisující zvolené vlastnosti položek (např. u zaměstnanců jazykové znalosti - němčina, angličtina, atd.), detailní popis viz Označování tagem 

Speciální dále se dělí na:

 • výčet - umožňuje zadat možnosti, z kterých uživatel vybírá (např. pro detail "Pohlaví" je výčet definován jako hodnoty "muž" a "žena")
 • tabulka umožnuje zadat klasickou tabulku. Při definici tohoto detailu musí administrátor zadat názvy a formáty sloupců tabulky. Mezi formáty lze vybrat jednořádkový text, celé i desetinné číslo, datum, checkbox, ze speciálních formátů je to výčet a vazba (např. tabulka obchodních aktivit může mít strukturu: Kdy (datum), Kde (text), Kdo (vazba na položky v evidenci "Zaměstnanci"), S kým (vazba na položy v evidenci "Kontakty") a Výsledek (text)).
 • vazba - umožňuje vytvářet a zobrazovat vazby na jiné položky

Nastavení speciálních formátů

2. Editace detailu

Editaci detailu provedete pomocí tužky vpravo nebo vlevo od názvu detailu, která je viditelná pouze po přejetí myší toho správného místa. Tuto tužku opět vidí pouze administrátor systému.

Pro detail můžete měnit všechna zadání. Při změně formátu budou již zadané hodnoty ztraceny.

 

 

3. Smazání / deaktivace detailu

Pro evidence zakládané ze šablon nebo pro přednastavené evidence může nastat situace, kdy nebudete potřebovat veškeré detaily, které jsou pro vás připraveny. Zobrazení těchto nepotřebných detailů můžete jednoduše vypnout.

Řekněme, že detail "Barva" je pro Vás nepotřebný:

V editaci detailu (pomocí ikony tužky vedle názvu detailu) 

odškrtněte "Aktivní" a uložte.

Tento detail pak již není viditelný.