Tento článek je určený pro administrátory. Zakládat, editovat a mazat detaily může pouze administrátor.

Detaily v každé evidenci lze přizpůsobit

Pokud vám nevyhovují nastavené detaily, může je administrátor jednoduše přizpůsobit. Uživatelé  musíte o přizpůsobení detailů požádat svého administrátora. Je to z toho důvodu, aby vše bylo nastaveno stejně pro všechny lidi ve firmě. Detaily v každé evidenci můžete přidávat, upravovat nebo odstranit. S výjimkou systémových detailů, které odstranit ani upravit nejdou, protože je systém z různých důvodů potřebuje.

Jak upravit detail

Pokud vám například nevyhovuje název detailu, a potřebujete jej přizpůsobit zvyklostem vaší firmy, můžete jej změnit. Jako administrátor vidíte vedle názvu detailu ikonu tužky Po kliknutí na ní se vám otevře okno pro úpravy. V něm provedete požadované změny a vše musíte uložit. Můžete měnit všechny hodnoty, které vám systém v okně nabízí a umožňuje. Tedy nejčastěji

  • Název detailu
  • Text nápovědy k detailu
  • Formát detailu (Pozor, při změně formátu budou již zadané hotnoty ztraceny)

Jak editovat detail ve formátu tabulky nebo výčtu najdete v tomto článku.

Podrobné instrukce najdete níže.

 

 

 

Jak odstranit detail

Pokud vám úprava detailu nestačí a detail nepotřebujete a chcete se ho zbavit, můžete jej lehce odstranit. Předtím si vše důkladně rozmyslete, pokud odstraníte detail, který bude v záznamech naplněný informacemi a daty, budou tato data nenávratně ztracena zároveň s odstraněním detailu. Je to podobné, jakobyste smazali celý sloupec v excelové tabulce všetně všech dat. Pokud odstraníte detail ve kterém žádná data nejsou, nic se neděje. 

 

 

Postup při odstranění detailu

Detail lze odstraníme tak, že ho deaktivujeme. Kliknutím na tužku otevřete okno pro úpravu detailu stejně jako při editaci. Dále zvolte možnost "další nastavení" a detail odstraňte pomocí volby "Zneaktivnit". V případě že detail nelze odstranit, jedná se o systémový detail, který je možné pouze skrýt pro uživatele (pro administrátory zůstane viditelný). Podrobné instrukce najdete níže.

V případě, že detail nelze zneaktivnit, jedná se o tzv. systémový detail, který je možné pouze skrýt pro uživatele (pro administrátory zůstane viditelný). Tyto systémové detaily jsou nepostradatelné pro správnou funkcionalitu dalších rozšíření aplikace a pro kompatibilitu s dalšími řešeními z rodiny OneSoft.

Pozor, tento krok je nevratný, pokud je tedy detail deaktivován, není možné ho znovu aktivovat a všechny dříve zadané hodnoty budou ztraceny.

Krok 1. Klikněte na editační tužku (viz. výše)

Krok 2. Zvolte "další nastavení"

Krok 3. Zneaktivněte detail 

Krok 4. Uložte

 

Jak založit nový detail

Pokud vám žádný nabízený detail nestačí, můžete si přidat svůj vlastní. 

 

Otevřete jakoukoliv položku evidence, ve které chcete vytvořit nový detail. Srolujte stránku až úplně dolů, tj. k poslednímu detailu, a klikněte na ikonu modrého plus. Poté se vám otevře okno, kde už jen nadefinujete svůj nový detail. 

Zvolte vhodný formát (popis jednotlivých formátů viz. níže)

Do pole Popis můžete zadat nápovědu pro vyplnění daného detailu, která se uživatelům zobrazí po najetí na ikonu otazníku vedle názvu detailu.

Můžete také zařadit detail do nějaké skupiny detailů, případně vytvořit novou pomocí modrého plus vedle menu skupin (zobrazí se po najetí myší na pole pro výběr skupiny). Podrobněji viz. práce se skupinami.

Jednou z jejich hlavních výhod je, že se dají přiřadit pouze určitým "kategoriím" položek v dané evidenci, což znamená, že pro různé kategorie můžete nastavit různé detaily, například v evidenci majetku můžete zaznamenávat rozdílné informace pro počítače, pracovní telefony nebo třeba auta.

Uložte

Podrobné instrukce najdete níže.

 

Postup při založení detailu

Krok 1. Otevřete jakoukli položku evidence, ve které chcete vytvořit nový detail. Srolujte stránku až úplně dolů, tj. k poslednímu detailu, a klikněte na ikonu modrého plus. 

Krok 2. Zadejte název vašeho nového detailu

 

 

Jak změnit pořadí detailů v evidenci

Pokud chcete daný detail posunout na jiné místo v rámci dané evidence, stačí se podívat na pořadová čísla detailů, mezi která chcete daný detail zařídit. Pokud řadíte detaily v nové a Vámi zakládané evidenci, doporučujeme ke všem pořadovým číslům dávat ručně pořadová čísla. Například: 10, 20, 30. Zjednodušíte si ta případné zařazení nového detailu mezi stávající detaily v budoucnosti.

Související články:

Skupiny detailů: co to je a jaké jsou jejich výhody?

Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

Kategorie položek. Co to je a proč je používat?

Kategorie: nastavení