Co jsou skupiny detailů a jak je používat?

Odpověď najdete v tomto článku.

 

Jak vytvořit a spravovat skupiny detailů?

OneSoft umožňuje vytvoření skupiny detailů dvěma způsoby.

  • Pokud právě vytváříte detail, který chcete zařadit do skupiny detailů, která ještě není založená, je možné ji založit přímo z formuláře pro vytváření detailu (viz. případ 1 níže)
  • Skupiny detailů je možné spravovat, tj. vytvářet, upravovat a mazat, z jednoho místa ve formuláře pro editaci evidence (viz. případ 2 níže)

 

Způsob 1. Vytvoření skupiny detailů zároveň s detailem položky

Krok 1. Otevřete jakoukoli položku z dané evidence a zobrazte její detaily (záložka "detaily"). Srolujte stránku s detaily a klikěte na modré plus pro vytváření nových detailů, které najdete na konci stránky s detaily položky. Vyplňte informace nutné k vytvoření nového detailu (návod zde).

Krok 2. V "dalších nastavení" najdete možnost "zadat do skupiny". Po přejetí myší přes toto pole se Vám vpravo od něj zobrazí modré plus, pomocí kterého vytvoříte novou skupinu.

Krok 3. Uložte

 

Způsob 2. Vytvoření jedné nebo více skupin detailů

Krok 1. Otevřete dialogové okno pro nastavení evidence

Krok 2. Ve spodní části okna najdete sekci pro správu skupin, kde jsou zobrazeny již založené skupiny, které je zde možno editovat a mazat. Novou skupinu vytvoříte pomocí tlačítka "nová skupina".

Krok 3. Zadejte název skupiny a uložte.

Takto nově založené skupiny se nezobrazí mezi detaily jako ostatní skupiny, a to z toho důvodu, že jsou zatím prázdné - neobsahují žádné detaily.

 

Jak přidávat detaily do skupin?

Pokud potřebujete zařadit (nebo přeřadit) detaily do skupin detailů, zde je pro Vás návod:

Krok 1. Otevřete libovolnou položku evidence

Krok 2. Přejeďte myší přes název detailu a kliknutím na ikonu (která se po přejetí myší přes název detailu) otevřete dialogové okno pro editaci vlastností daného detailu.

Krok 3. Jděte do "dalších nastavení"

Krok 4. V možnosti "zařadit do skupiny" vyberte z nabídky požadovanou skupinu detailů.

 

 

Krok 5. Uložte

 

 

Jak editovat nebo smazat skupinu detailů?

Pro editaci skupin, postupujte podle instrukcí níže.

Smazání skupiny detailů je možné pouze tehdy, když je skupina prázdná, tzn. nejsou do ní zařazeny žádné detaily. Dříve než začnete postupovat podle níže popsaných instrukcí, je tedy třeba buďto smazat detaily (návod zde), které jsou do skupiny zařazeny, nebo je přesunout jinam (nebo zvolte možnost "---", která tento detail zařadí do základních detailů nezařazených do skupin). Návod najdete výše v sekci Jak přidávat detaily do skupin.

 

Návod:

Krok 1. Otevřete dialogové okno pro nastavení evidence, ve které najdete sekci "skupiny" (viz. krok 1 a 2 druhého způsobu vytváření detailů, viz. výše)

Krok 2. Pro editaci, klikněte na editovací nstroj na konci řádku příslušné skupiny. Pro smazání skupiny, klikněte na ikonu koše na konci řádku příslušné skupiny. Tato ikona se zobrazí jen ve chvíli, kdy je smazání možné, tj. do skupiny nejsou zařazeny žádné detaily.

Krok 3. Změny uložte

 

 

Jak řídit přistup do skupin detailů?

Odpověď najdete v samostatném článku zde.

 

Jak zařadit skupinu detailů pouze do vybraných kategorií položek?

Odpověď najdete v samostatném článku zde.