Co je záznam, položka v evidenci?

V každé evidenci vedete záznamy, které do ní patří, pro které je evidence určena. V evidenci Firmy tedy máte seznam jednotlivých firem, v evidenci Zaměstnanci pak máte seznam všech zaměstnanců. Jednotlivé firmy nebo zaměstnanci jsou pak záznamy (položky) v evidenci. Můžete si je také představit jako řádky v excelu, nebo jednotlivé listy v kartotéce. Evidenci tedy tvoří seznam záznamů (položek).

Příklady záznamů v evidencích

  • Firmy: zde vedete záznamy jednotlivých firem, například Audi, BMW, Apple, Tesco
  • Zaměstnanci: zde vedete záznamy jednotlivých zaměstnanců, například Pavel Krejčí, Karel Bláha, Jan Stromeček
  • Smlouvy: zde vedete jednotlivé smlouvy: Smlouva 263/2017, Smlouva o pronájmu kancelářských prostor
  • Majetek: zde máte záznamy pro každý kus majetku, například stolní počítač Lenovo, tiskárna HP

Kde záznamy vidíte?

Po otevření jakékoli evidence uvidíte po levé straně seznam všech položek (záznamů) v evidenci. V pravé části obrazovky pak vidíte detaily ke každé položce. Záznamy v evidencích mohou být dále členěné podle typu  - v systému tomu říkáme kategorie, což přináší mnohé výhody. Více o kategoriích a výhodách s nimi spojených v tomto článku

Jak založit novou položku se dozvíte v tomto článku.