Kde je má domovská stránka?

Domovská stránka je celá vaše, to znamená, že každý uživatel si ji přizpůsobí podle svého. Dva uživatelé tedy nikdy neuvidí stejný obsah domovské stránky.Na Vaši domovskou stránku se dostanete kdykoli z ikony domečku vlevo (z postranního menu).

Co je na mé domovské stránce?

Domovská stránka je složena z několika bloků (widgets), které zde můžete libovolně přesouvat (použijte drag and drop). Na své domovské stránce najedete tyto základní bloky:

  • O mně: zde uvidíte informace o Vás samotných, které jsou přístupná všem ostatním uživatelům OneSoftu z evidence zaměstnanců
  • Moje dokumenty: místo, kam si můžete nahrát (resp. uložit) jakýkoliv soubor, aniž by byl viditelný jakémukoliv dalšímu uživateli a aniž by byl spojen s čímkoli jiným (s položkou, úkolem, zápisem, atp.) ve OneSoftu
  • Moje souvislosti: zde vidíte výčet všech souvislostí, které existují mezi Vašim profilem v evidenci zaměstnanců a nějakou další položkou, úkolem, zápisem, atp. Může to být například majetek, který Vám byl svěřený, nebo projekty, na kterých aktuálně pracujete.

 

Jak mohu změnit, co vidím na své domovské stránce?

Jednotlivé bloky (widgets) můžete zapnout a vypnout (zobrazit a schovat) podle svých přání a potřeb. Pomocí ikony na samém konci domovské stránky si může každý uživatel nastavit, které widgety chce zobrazit a které skrýt. Jediná fixní část domovské stránky je horní pruh, kde se zobrazuje čas, datum a informace o počasí.

Tip: Hodně cestujete? Nastavte si svou časovou zónu v pravém horním rohu pruhu s časem a datem. Nebo si naopak nechte zobrazenou svou běžnou časovou zónu, ať víte, kdy se můžete spojit s kolegy