Domovská stránka je celá Vaše, to zamená, že každý uživatel si ji přizpůsobí podle svého. Dva uživatelé stejného prostředí OneSoftu tedy nikdy neuvidí stejný obsah domovské stránky.

 

Kde je má domovská stránka?

Na Vaši domovskou stránku se dostanete kdykoli z ikony domečku vlevo (z postranního menu).

 

Co je na mé domovské stránce?

Domovská stránka je složena z několika sekcí (widgets), které zde můžete libovolně přesouvat (použijte drag and drop).

Popis jednotlivých widgetů na domovské stránce:

  • O mně: zde uvidíte informace o Vás samotných, které jsou přístupná všem ostatním uživatelům OneSoftu z evidence zaměstnanců
  • Moje dokumenty: místo, kam si můžete nahrát (resp. uložit) jakýkoliv soubor, aniž by byl viditelný jakémukoliv dalšímu uživateli a aniž by byl spojen s čímkoli jiným (s položkou, úkolem, zápisem, atp.) ve OneSoftu
  • Moje souvislosti: zde vidíte výčet všech souvislostí, které existují mezi Vašim profilem v evidenci zaměstnanců a nějakou další položkou, úkolem, zápisem, atp. Může to být například majetek, který Vám byl svěřený, nebo projekty, na kterých aktuálně pracujete.

 

Jak mohu změnit, co vidím na své domovské stránce?

Jednotlivé sekce (widgets) můžete zapnout a vypnout (zobrazit a schovat) podle svých přání a potřeb. Pomocí ikony  na samém konci domovské stránky si může každý uživatel nastavit, které widgety chce zobrazit a které skrýt.

Jediná fixní část domovské stránky je horní pruh, kde se zobrazuje čas, datum a informace o počasí.

Tip: Hodně cestujete? Nastavte si svou časovou zónu v pravém horním rohu pruhu s časem a datem. Nebo si naopak nechte zobrazenou svou běžnou časovou zónu, ať víte, kdy se můžete spojit s kolegy