V následujícím článku Vám představíme, proč je výhodné používat skupiny detailů.

Co jsou skupiny detailů

 

Skupiny detailů představují sumarizaci určité skupiny informací u položek v evidenci. Příkladem skupiny detailů v evidenci zaměstnanců mohou být Osobní údaje, Kontaktní údaje, Adresa, Platové údaje, Benefitní údaje, Pracovní náplně, Vzdělání a kvalifikace a cokoliv jiného. Každá skupina detailů obsahuje několik informací.

 

Co Vám skupiny detailů přínáší a proč je používat?

Skupiny detailů Vám přináší přehlednost a dále Vám umožňují určit, jaká skupina detailů se má zobrazit v jaké kategorii. Díky tomu můžete nastavit rozdílné skupiny detailů podle kategorií. V neposlední řadě můžete určit, jaká uživatelská role může vidět danou skupinu detailů. To je výhodné například v situacích, kdy nechcete ostatním kolegům zobrazit informace například ze skupiny detailů Osobní údaje či Platové údaje.

 

 

Jak nastavit nastavit skupiny detailů si přečtěte v tomto článku.