Zobrazení grafů na dashboardu evidence se nejčastěji používá nad evidencí Projekty, ale je možné tuto funkci aktivovat v jakékoliv jiné evidenci. Tyto grafy umožňují porovnávat dvě číslené hodnoty a tím poskytovat rychle informace o čerpání rozpočtu na projektu, stavu cash-flow nebo o počtu odpracovaných hodin.

 

Jak zobrazit grafy na dashboardu evidence?

K zobrazení grafů je potřeba aktivovat příslušný plugin, který může aktivovat pouze administrátor systému.

1. V editaci evidence je potřeba aktivovat příslušný plugin.

 

2. Klikněte na možnost "další nastavení", dále na "Nastavení pluginů". Zde se Vám zobrazí přehled všech nainstalovaných pluginů včetně pluginu "Graf pro 2 čísla". Pokud nebude daný plugin nainstalovaný proveďte jeho instalaci přes "Přidat plugin"

 

3. Jak nastavit graf?

V rámci nastavení pluginu zadejte název grafu a příp. jeho popis. Dále je nutné vybrat 2 hodnoty, které budou porovnávány. Tyto dvě hodnoty představují 2 detaily této evidence, jejichž formát musí být číslo (celé nebo desetinné číslo). Do nabídky se Vám proto nabídnou všechny detaily dané evidence, které jsou v číselném formátu, a to včetně sloupců tabulek (pak jednotlivé řádky tabulky představují jednotlivé hodnoty, které se promítnou v grafu). Resp. do grafu bude promítnuta suma hodnot daného sloupce.

Administrátor ještě nastaví typ grafu. Jsou připravené dva typy - kruhový a skupinový pruhový. Kruhový zobrazuje procentní podíl mezi hodnotami. Pruhový graf zobrazuje absolutní hodnoty. Následně stačí nastavení uložit.

Nastavení zobrazení na dashboardu evidence si již provádí každý uživatel sám a nepromítne se do nastavení jiných uživatelů.