Kdy použijete vyhledávání informací pomocí filtrů?

Pokud potřebujete najít položku, ale neznáte její název ani klíčové slovo. Znáte pouze její parametry? Chcete si vyfiltrovat všechny položky evidence, které splňují určité požadavky? V takových případech využijte možnosti našeho vícenásobného filtrování, kde si zobrazíte položky podle daných kritérií.

Zde jsou možnosti pro vyhledávání položek:

Vyhledání podle hodnoty detailu

Například potřebuje zjistit, kteří vaši zaměstnanci pracují v Tokiu. Tuto informaci máte uchovanou např. v detailu Místo práce.

Po kliknutí na ikonku filtru vyberte možnost "více".

Zde se otevře okno vícenásobného filtru, kde najdete požadovaný detail. V tomto případě je to "Místo pracoviště" a do pole zadáte hledanou hodnotu (např. Tokio, je možné zadat i jen část řetězce).  Výběr potvrdíte tlačítkem Nastavit filtr. 

 

 

Stejným způsobem můžete zadat více hodnot do jednotlivých detailu. Tím se aktivuje více násobný filtr, který hledá průnik jednotlivých požadavků. Pokud pro všechny zadané hodnoty najde shodu, zobrazí je na kruhovém grafu.

Příkladem může být vícenásobný filtr, kde budete chtít vidět seznam žen, které pracují v Tokiu. Mezi hodnotami se tedy aktivuje operátor "A" a tedy musí platit shoda pro všechny záznamy.

V horní liště vidíte nastavená kritéria a pomocí křížku zrušíte nastavení filtru. V opačném případě si můžete uložit tento filtr pro budoucí vyhledávání.

 

Vyhledání podle hodnoty detailu typu výčet 

V případě, že v evidenci máte detail typu výčet a u jednotlivých položek výčtu i barevné ikony, zobrazují se tyto varinty i ve filtru pro rychlé vyhledávání. Důležité je hodnoty výčtů označit ikonami. Tyto hodnty se pak zobrazují ve filtru a lze podle nich filtrovat položky v evidenci. Nastavení filtru zrušíte křížkem u textu.

Vyhledání podle kategorií

Pokud máte definované kategorie v evidenci, je možné je použít k filtrování položek evidence. Tyto kategorie se pak zobrazují ve filtru. 

Nastavení filtru zrušíte křížkem u textu.

Vyhledání včetně vyřazených položek

Vyřazené položky využijete v případech, že potřebujete tyto položky zneaktivnit (vyřadit), ale přitom zachovat jejich historii, nebo v případě, že po určité době dojde k jejich zařazení (např. odchod a opětovný návrat zaměstnance z mateřské dovolené). Pro takovou položku budou zachovány hodnoty detailů i vazby.

Vyřazené položky jsou v seznamu položek zobrazeny přeškrtnutě.

Vyhledání podle oblíbených položek

Oblíbené položky v rámci evidence si můžete označit pomocí hvězdičky (Přidej do oblíbených) umístěné vedle názvu položky na záložce Detail. Následně si můžete Vaše oblíbené položky v rámci evidence zobrazit.

 

 

Některé příklady použití filtru jsou zde.