Slouží pro rychlé vyhledání položky přímo v dané evidenci. Pomocí hledácího pole Vám najde daný název položky.