Jako uživatel můžete upravovat / editovat všechny detaily položek, ke kterým máte přidělená práva.

Jednoduše kliněte do textového pole (nebo na text pokud je pole již vyplněné) a přepište jej. Nezapomeňte uložit. (Měli jste na mysli editaci pole detailu - název a formát? Pak přejděte do tohoto článku.)

Pro některé detaily u předpřipravených evidencí jsou k dispozici nápovědy - otazníčky vlevo od názvu detailu.

 

Nefunguje tento jednoduchý návod?

 

Případ 1. Chcete změnit základní údaje o položce

Mezi základní atributy položky patří: název, popis, kategorie a obrázek. Jejich editace (změna) se vám nabídne po najetí myši na název položky. Přímo zde můžete nastavit/změnit obrázek

Další údaje změníte kliknutím na "změnit". Otevře se vám okno pro změnu údajů (shodné s oknem pro zakládání). 

Popis můžete změnit v sekci "další nastavení".

 

Případ 2. Nevidím detail, který potřebuji změnit.

S největší pravděpodobností k tomuto detailu nemáte přístupová práva.

 

Případ 3. Po kliknutí na pole se nic nestane.

S největší pravděpodobností nemáte editační práva pro tuto evidenci, případně kategorii položek. Kontaktujte Vašeho administrátora.

 

Případ 4. Potřebuji změnit řádku v tabulce.

Jednotlivé řádky tabulky můžete editovat nebo i mazat. Kliknutím na řádek se objeví ikonky.

Pomocí textu "+přidat" přidáte jednotlivé řádky tabulky.

Můžete také:

  • Třídění záznamů v tabulce - kliknutím na ikonku se šipkami vedle názvu sloupce. Horní ikonka znamená vzestupné řazení, dolní ikonka sestupné řazení dle hodnoty sloupce.
  • Filtrování záznamů (řádků) v tabulce - kliknutím na ikonku filtru se pod hlavičkami sloupců objeví zadávací řádky, po vepsáním hledaného výrazu (stačí jen část řetězce) dojde ihned k filtraci záznamů tabulky.
  • Navigace mezi stránkami tabulky - kliknutím na ikonku s číslem stránky. Uživatel si může zvolit počet řádků tabulky. Toto nastavení provádí v nastavení evidence
  • Upozornění  - po kliknutí vyberete k jakému sloupci budete chtít upozornění nastavit a dále již pokračujete jako v případě klasického upozornění 
  • Nastavení úkolů - ke každénu řádku tabulky můžete nastavit úkol (např. úkol vyplývající z obchodní příležitosti) 
  • Příloha k řádku tabulky - příloha se přikládá jako k detailu
  • Suma hodnot - pro formát sloupce číslo je zobrazena suma hodnot

 

 

Veškerá zadání a úpravy hodnot detailů (i základních vlastností položky - název, popis, kategorie) jsou průběžně auditovány, tj. je u nich vedena historie všech změn, kterou si můžete zobrazit kterýkoli uživatel Vašeho Onesoftu.