Veškeré změny v jednotlivých záznamech jako uživatel uděláte, systém zaznamená. Tedy jakékoliv úpravy v hodnot polí jsou zaznamenány a u všech záznamů se vede kompletní historie všech změn.

Jak upravovat údaje v evidencích

Jako uživatel můžete upravovat všechna pole, která v evidencích vidíte a ke kterým máte přidělená práva. Jednoduše klikněte do vybraného pole a aktualizuje jeho hodnotu. Nezapomeňte uložit. 

Jak změnit základní údaje o položce

Mezi základní atributy položky patří: název, popis, kategorie a obrázek. Jejich editace (změna) se vám nabídne po najetí myši na název položky. Přímo zde můžete nastavit/změnit obrázek.  Další údaje změníte kliknutím na "změnit". Otevře se vám okno pro změnu údajů (shodné s oknem pro zakládání). 

 

Jak změnit údaje v tabulce.

Jednotlivé řádky tabulky můžete editovat nebo i mazat. Kliknutím na řádek se objeví ikonky.

Pomocí textu "+přidat" přidáte jednotlivé řádky tabulky.

Můžete také:

  • Třídění záznamů v tabulce - kliknutím na ikonku se šipkami vedle názvu sloupce. Horní ikonka znamená vzestupné řazení, dolní ikonka sestupné řazení dle hodnoty sloupce.
  • Filtrování záznamů (řádků) v tabulce - kliknutím na ikonku filtru se pod hlavičkami sloupců objeví zadávací řádky, po vepsáním hledaného výrazu (stačí jen část řetězce) dojde ihned k filtraci záznamů tabulky.
  • Navigace mezi stránkami tabulky - kliknutím na ikonku s číslem stránky. Uživatel si může zvolit počet řádků tabulky. Toto nastavení provádí v nastavení evidence
  • Upozornění  - po kliknutí vyberete k jakému sloupci budete chtít upozornění nastavit a dále již pokračujete jako v případě klasického upozornění 
  • Nastavení úkolů - ke každénu řádku tabulky můžete nastavit úkol (např. úkol vyplývající z obchodní příležitosti) 
  • Příloha k řádku tabulky - příloha se přikládá jako k detailu
  • Suma hodnot - pro formát sloupce číslo je zobrazena suma hodnot