Pomocí detailů popisujete záznamy v evidenci

Detaily Zaměstance jsou například Jméno, Příjmení, Bydliště nebo Velikost bot. Pomocí detailů popisujete vedené záznamy (položky) v evidencích a každý záznam má jiné hodnoty detailů (například každý zaměstnanec má jiné Jméno). Jsou to pole, určená ke vkládání textu, čísel, datumů a podobně.  Detaily si můžete také představit jako pole ve formuláři nebo sloupce v excelové evidenci. V každé evidenci jsou rozdílné detaily, přesně podle toho, jaké informace v dané evidenci potřebujete vést. Díky různým detailům tedy v každé evidenci můžete vést jiné informace.  

Detaily  jsou roztříděné do skupin

Protože v evidencích můžete mít velké množství detailů, je možné pro jejich lepší přehlednost roztřídit do skupin. Skupiny jsou zde tedy hlavně kvůli tomu, abyste se v systému lépe vyznali. Skupiny jsou například Osobní informace, Kontaktní informace, Informace o vzdělání a podobně. Pokud vám roztřídění nevyhovuje, váš administrátor jej může velmi jednoduše upravit.  

Obsah detailů může měnit každý uživatel

Obsah detailů může změnit každý uživatel. Pracujete s nimi jako s formulářovými poli kdekoliv jinde. Když informace měníte, můžet je nechat rozepsané - nic se neuloží, dokud nepotvrdíte tlačítkem "Uložit". Pokud někde informace měnit nemůžete, je to jen tím, že máte jako uživatel v dané evidenci nastavené oprávnění pouze na čtení. O tom, jaké máte oprávnění ke čtení nebo změně informací v evidencí rozhoduje váš administrátor. 

Zakládat a mazat detaily může tedy pouze administrátor. Uživatel už s nimi pracuje jako s hotovými poli.