Jaké formáty detailů jsou k dispozici?

 

Text

  • jednořádkový text - textové pole, pouze jedna řádka
  • víceřádkový text - textové pole o více řádkách
  • www stránka - tento formát umožňuje z detailu kliknutím na ikonu přímé otevření zadaných www stránek, při zadávání kontroluje formát 
  • e-mail -  tento formát umožňuje z detailu kliknutím na ikonu přímé otevření e-mailové zprávy se zadanou adresou, při zadávání kontroluje formát
  • google mapa - tento formát umožňuje zadat adresu a násleně ji zobrazit na mapě
  • richtext - tento formát představuje jednoduchý textový editor s možností vkládání obrázků a videí

Číslo

  • celé číslo - lze přiřadit jednotku (e.g. CZK, cm, kg, atp.)
  • desetinné číslo - nastavte počet desetinných míst, lze přiřadit jednotku3. Date - users will select a date form calendar

Checkbox - klasická možnost zaškrtávání Ano/Ne

Datum a čas

Tagy - tento formát umožňuje zakládat značky popisující zvolené vlastnosti položek (např. u zaměstnanců jazykové znalosti - němčina, angličtina, atd.), detailní popis viz Označování tagem

Speciální formáty

podrobné info v tomto článku

výčet - umožňuje zadat možnosti, z kterých uživatel vybírá (např. pro detail "Pohlaví" je výčet definován jako hodnoty "muž" a "žena")

tabulka - umožnuje zadat klasickou tabulku. Při definici tohoto detailu musí administrátor zadat názvy a formáty sloupců tabulky. Mezi formáty lze vybrat jednořádkový text, celé i desetinné číslo, datum, checkbox, ze speciálních formátů je to výčet a vazba (např. tabulka obchodních aktivit může mít strukturu: Kdy (datum), Kde (text), Kdo (vazba na položky v evidenci "Zaměstnanci"), S kým (vazba na položy v evidenci "Kontakty") a Výsledek (text)).

vazba - umožňuje vytvářet a zobrazovat vazby na jiné položky

vícenásobný výběr - tato funkce kombinuje funkce výčet a check box. Umožňuje tedy v rámci výčtu vybrat pomocí checkboxů více parametrů