Evidence jsou vaše šanony

Evidence jsou něco jako šanony ve kterých uchováváte informace. V každé evidenci vedete informace o něčem. Máte tedy například evidencI Firem, evidenci Majetku, Zakázek, Zaměstnanců, evidenci Smluv a podobně. V každé evidenci jsou vedené jiné informace a ke každé evidenci mají přístup jiný lidé, podle svého pracovního zařazení ve firmě. Evidence jsou tedy jako elektronické šanony nebo šuplíky v kartotéce. V každé evidenci vedete informace o něčem jiném, každá evidence je určena právě pro jednu věc. Informace jsou v evidencích vedené formou záznamů.

Evidence vidíte jako barevné záložky v horní části své obrazovky, evidence mají různé názvy, barvy a hlavně jiný rozsah vedených informací. 

Jaké evidence jako uživatel vidíte a co v nich může dělat?

Nabídka evidencí se odvíjí od role, ve které jste přihlášeni. Každý uživatel proto může vidět jiný seznam evidencí
Jednotliví uživatelé mají do evidencí přístup na základě svého pracovního zařazení a přidělené role v systému. Uvnitř každé evidence pak mají uživatelé mohou informace buď pouze vidět a zobrazovat, nebo mohou informace měnit a upravovat nebo i mazat. Jaké informace vidí a co může uživatel dělat nastavuje administrátor na základě pracovního zařazení daného uživatele.