V tomto článku najdete přehled všech nastavení, která jsou pro Vaše evidence k dispozici.

1. Nastavení struktury šablony

2. Nastavení vizuálů a textů

3. Nastavení funkcí

4. Nastavení uživatelských oprávnění

 

1. Struktura šablony

Do struktury šablony spadají tyto nastavitelné komponenty:

 • detaily položek: jak vytvořit, upravit nebo smazat detaily naleznete v tomto článku
 • skupiny detailů: jak vytvořit, upravit nebo smazat skupiny detailů naleznete v tomto článku
 • kategorie položek: jak vytvořit, upravit nebo smazat kategorie naleznete v tomto článku
 • kód položky (prefix) - může být přiřazen automaticky každé nově vytvořené položce: jak kód nastavit naleznete v tomto článku

Z následujícího obrázku je vidět, kde se běžně zobrazuje výše zmíněné:

2. Vizuály a texty

Chcete-li mít svůj OneSoft více ergonomický nebo jen prostě "hezký", pak jsou tu pro Vás následující možnosti nastavení:

 • Název evidence (není možné změnit u šesti základních evidencí - Zaměstnanci, Kontakty, Firmy, Projekty, Organizace a Procesy)
 • Text tlačítka pro vytvoření nové položky v evidenci: nastavte v nastavení evidence (viz níže), napište svůj text do pole "Vlastní text tlačítka pro založení nové položky"
 • Ikona evidence a její defaultní barva: nastavte v nastavení evidence (viz níže)
 • Úvodní obrázek na dashboardu evidence: nahrajte obrázek v nastavení evidence (viz níže)
 • Motto / popis na dashboardu evidence: napište svůj text do pole "Základní informace o evidenci" v nastavení evidence (viz níže)
 • Novinky z evidence: napište svůj text do pole "Novinky" v nastavení evidence (viz níže)
 • Barva evidence, defaultní řazení položek v evidenci a další: toto jsou uživatelská, ne administrátorská, nastavení (návod zde)

Jak se dostat do nastavení evidence a nastavit výše zmíněné?

Krok 1. Přejeďte myší přes název evidence. Tím se zobrazí ikona pera (viz obrázek), z které se dostanete do nastavení evidence

Krok 2. Proveďte nastavení evidence v dialogovém okně, které se zobrazí po kliknutí na ikonu pera. Poté nastavení uložte.

 

Toto by byl VÝSLEDEK přesně takového nastavení, jaké je zobrazeno v předešlém návodu (čísla jsou shodná s čísly na předchozím obrázku): 

 • Úvodní stránka (dashboard) evidence:

 • Formulář pro vytvoření nové položky:

3. Funkce

Co jsou pluginy a jaké funkce zastávájí naleznete zde.

Funkce, které jsou k dispozici pro Vaše evidence, jsou:

 • aktivujte plugin "Aktivity": tento plugin umožní Vašim zaměstnancům / uživatelům zaznamenávat jejich aktivity (meeting, telefonát) přímo k položkám, ke kterým se vztahují, dělat přehledné a snadno nalezitelné zápisy ze schůzek, zaznamenávat technické kontroly či opravy u Vašeho firemního majetku a další. Návod na aktivaci zde.

 • aktivujte plugin "Rizika" (pouze v evidenci rizik): tento plugin Vám umožní nadefinovat matici rizik Vaší organizace, která se zobrazí na dashboardu evidence rizik. Návod naleznete zde.

 • Grafy na dashboardech evidencí: administrátor může nadefinovat určitý počet grafů evidence, z nichž každý porovnává dvě hodnoty vyplněné v detailu položky. Uživatelé si poté sami v nastavení dashboardu navolí, které grafy chtějí využít a pro které dvě položky je chtějí zobrazit. Návod naleznete zde.

4. Uživatelská oprávnění

Není vhodné, aby všichni uživatelé měli přístup ke všem informacím vedeným ve OneSoftu? Nastavte uživatelská oprávnění, a to hned na dvou úrovních:

 • přístupová práva do evidencí, ke kategoriím položek v evidencích a do skupin detailů
 • oprávnění k editaci, vytváření a mazání záznamů v evidencích

Přesné instrukce, jak nastavit uživatelská oprávnění k evidencím, naleznete zde.