Důležité informace ke každé evidenci jsou uvedeny na jejím dashboardu. Některé informace jsou systémové (celkový počet položek, vybrané položky v případě filtrace), některé zadává administrátor při založení evidence (popis evidence) a některé jsou vázány k přihlášenému uživateli a zobrazují se pouze jemu (např. uložené filtry). Některé informace jsou vázané ke konkrétní evidenci. V dashboardu evidence rizik je to například mapa rizik a příslušné grafy.

Dashboard evidence se zobrazí při prvním otevření nebo po kliknutí na text s názvem evidence.

 

 

Zobrazení jednotlivých oblastí si nastavuje každý uživatel sám. Buď postupně u jednotlivých oblastí (křížek u každé oblasti - odstranění oblasti) nebo najednou pomocí ikony ozubeného kola nastavení zobrazení oblastí (ve spodní části dashboardu).

 

 

Umístění jednotlivých oblastí si můžete změnit pomocí "drag & drop" metody.