Evidence jsou vaše šanony s informacemi

Evidence jsou něco jako šanony ve kterých uchováváte informace. V každé evidenci vedete informace o něčem. Máte tedy například evidencI Firem, evidenci Majetku, Zakázek, Zaměstnanců, evidenci Smluv a podobně. Informace jsou v evidencích vedené formou záznamů.

Naplnit své evidence záznamy můžete několika způsoby. Nejčastější a běžný způsob je ruční vkládání - postupně svými daty plníte evidenci. Evidenci můžete také naplnit hromadně, například z excelové tabulky nebo jiné tabulky, kterou máte již naplněnou svými daty. Poslední způsob je pomocí integrace - propojení s jiným zdrojovým systémem. Typicky to může být mzdový systém, ze kterého budete plnit evidenci Zaměstnanců. 

Ruční vkládání záznamů

Ruční vkládání záznamů je nejběžnější způsob, jakým se systémem pracujete a jak je plníte svými daty. Postupně zakládáte jednotlivé záznamy (například novou přijdou fakturu, nového zaměstnance, novou kontkatní osobu a podobně). 

Hromadné vložení záznamů pomocí importu

Hromadné naplnění evidence z excelu nebo jiné tabulky využijete buď na začátku, když potřebujete naplnit systém svými daty nebo můžete kdykoliv v průběhu data takovýmto způsobem do systému dohrávat, doplňovat. Pokud dohráváte data, musíte si dát pozor na to, abyste měli svůj zdrojový soubor vyčištění a nezakládali jste tak jednu položku vícekrát. Základní import nekontroluje duplicitu dat, nijak uživatele neomezuje a umožňuje do systému nahrát co si uživatel přeje. 

Podrobný návod jak provést import dat najdete zde.

Plnění evidence daty z jiného systému

Další způsob, jak můžete systém plnit daty je pomocí integrace s jiným systémem, který bude zdrojem pro vaše data. Například můžete tak automaticky plnit evidenci Zaměstnanců ze mzdového systému.  Budete tak mít k dispozici stále aktuální data.