Jsou tři oblasti, kde si OneSoft přizpůsobit sobě na míru:

  • I. Vaše uživatelská nastavení (více níže): nastavení dashboardů, evidencí, pozadí OneSoftu a označení svých oblíbených evidencí a položek v nich
  • II. Obsah v levé liště (více níže): nastavte si své hlídací psy, dělejte si poznámky, vytvářejte si úkoly a mnoho dalšího
  • III. Nastavení Vašeho účtu (více níže): nastavte si heslo a profilový obrázek

 

I. Vaše uživatelská nastavení

Všechna nastavení, která najdete v tomto článku, jsou součástí Vašeho osobního nastavení OneSoftu. To v praxi znamená, že se nepromítnou do OneSoftu žádnému z Vašich kolegů, protože jsou spojena pouze s Vaším uživatelském účtem.

Pokud například založíte novou položku v evidenci nebo změníte jakýkoli její detail, tyto změny budou okamžitě viditelné i všem dalším uživatelům. Naproti tomu, pokud si změníte barvu evidence nebo upravíte widgety na úvodní stránce evidence (viz. níže), pro ostatní uživatelské účty se nic nezmění.

Kde najdete Vaše uživatelské nastavení?

1. krok: Přejeďte myší přes svůj profilový obrázek. Tím se Vám zobrazí ikony dvou editačních nástrojů v pravém horním rohu levého menu.

2. krok: Kliknutím na ikonu se třemi tečkami se Vám ukáže výběr možných nastavení. 

 

V menu najdete:

 

1. Některá z nastavení evidencí: barvy evidencí, defaultní řazení položek (při otevření evidence uživatelem) a další.

 

2. Pozadí OneSoftu

Změňte si barevné pozadí v řešení OneSoft Connect.

 

3. Přizpůsobte si dashboard na Vaší homepage

Na svém dashboardu si můžete upravit, jaké informace zde chcete zobrazovat včetně Vámi nastavených výsledků filtrů.

3. Vaše uživatelská nastavení

Zde si můžete povolit nebo zakázat zasílání notifikací ze systému do Vašeho emailu. 

Zde si můžete upravit, zda úkoly v balíčku chcete zobrazovat v přehledu úkolů či nikoliv.

 

 

Dále si nastavte: 

1. Nastavení Vašich oblíbených evidencí a položek

  • Oblíbené položky: získejte rychlý přístup k položkám, se kterými nejčastěji pracujete. Pokud jsou Vaše grafy na dashboardu evidence nastaveny tak, aby se automaticky zaplňovaly daty z oblíbených položek, získáte možnost automaticky vytořeného přehledu o tom, co je pro Vás v evidenci nejdůležitějsí.
  • Oblíbené evidence: každá z Vašich oblíbených evidencí má svou vlastní záložku v pravé horní části OneSoftu. Ostatní evidence jsou přístupné z hamburger menu (ikona tří vodorovných čárek v levém horním rohu).

2. Úvodní stránky / dashboardy:

  • Dashboardy evidencí, neboli úvodní stránky evidencí, mají za úkol uživateli poskytnout rychlý přehled o tom, co je v evidenci nového. Nastavitlené grafy, které dashboardy mohou obsahovat, pak mají funkci rychlého reportu. Nastavení těchto grafů provádí administrátor, jejich zobrazení a výběr položek, pro které se mají grafy zobrazit, nastavuje sám uživatel.

 

II. Obsah v levé liště / v levém menu

Podobně jako uživatelské nastavení prostředí OneSoftu, i všechny informace dostupné z levého menu jsou vybrány automaticky na základě toho, jestli jsou s Vámi nějakým způsobem spojeny. Žádní dva uživatelé OneSoftu tedy neuvidí stejný obsah levého menu.

Například poznámky, které si vytoříte, zůstanou jen a jen Vaše, pokud je nenasdílíte s jiným uživatelem (a více). Stejně tak všechny Vaši hlídací psy budou hlídat jen a jen pro Vás, pokud je nenastavíte tak, aby posílali upozornění i dalším uživatelům. Ani reporty, které si vygenerujete, nejsou sdílené s dalšími uživateli. A tak dále.

 

 

III. Nastavení Vašeho účtu

Přirozeně, žádný jiný uživatel nemá přístup k nastavení Vašeho účtu jako je Vaše heslo a Váš profilový obrázek (fotka).

1. krok: Přejeďte myší přes svůj profilový obrázek. Tím se Vám zobrazí ikony dvou editačních nástrojů v pravém horním rohu levého menu.
2. krok: Kliknutím na ikonu pera se Vám ukáže výběr možných nastavení Vašeho účtu. Vybere, zda chcete změnit své heslo nebo nastavit / změnit svůj profilový obrázek.