Vaše uživatelská nastavení

Některá nastavení určuje administrátor vašeho systému pro celou firmu, ale některé věci si můžete nastavit pouze pro sebe. V tomto článku jsou popsané všechny možnosti, které si můžete nastavit pro sebe jako uživatel. To v praxi znamená, že se nepromítnou do OneSoftu žádnému z Vašich kolegů, protože jsou spojena pouze s Vaším uživatelském účtem.

Pokud například založíte novou položku v evidenci nebo změníte jakýkoli její detail, tyto změny budou okamžitě viditelné i všem dalším uživatelům. Naproti tomu, pokud si změníte barvu evidence nebo si upravít informace na své domovské obrazovce, nastavujete to pouze pro sebe.

Vše, co můžete jako uživatel nastavit najdete u svojí fotografie v levém menu. Vedle ní vidíte další možnosti nastavení. 

Nastavení pozadí 

Změňte si barevné pozadí svojí aplikace.

Nastavení evidencí 

K uživatelským nastavením evidencí se dostanete přes levé menu. Jako uživatel si můžete nastavit některé vlastnosti a chování systému, kterými přetížíte nastavení daná administrátorem. 

Do nastavení se dostanete přes levé menu u své profilové fotografie - "Moje nastavení evidencí". Máte tyto možnosti

  • moje zobrazení evidencí - pomocí „drag and drop“ si změňte pořadí evidencí, ve kterém se budou zobrazovat v hamburger menu
  • moje řazení – nastavte si své defaultní řazení položek v rámci dané evidence
  • moje barva evidence – vyberete si z palety barev svou vlastní barvu pro danou evidenci
  • detail – nastavte si počet zobrazených řádků v tabulce na jedné stránce
  • vazby – nastavte si počet zobrazených vazeb položky na jedné stránce v záložce "Souvislosti"
  • zobrazit poslední vazbu – nastavuje se pouze pro evidence, které mají hierarchickou strukturu, např. Organizace. Zaškrtněte v případě, že chcete v záložce Souvislosti vidět pouze poslední položky na poslední úrovni v hierarchické struktuře evidence.

Své změny uložte ve spodní části okna. Změny se okamžitě promítnou do Vašeho prostředí.

 

Nastavení domovské obrazovky

Na své domovské obrazovce si můžete upravit, jaké informace zde chcete zobrazovat včetně Vámi nastavených výsledků filtrů.

Další individuální nastavení

Zde si můžete povolit nebo zakázat zasílání notifikací ze systému do Vašeho emailu. 

Zde si můžete upravit, zda úkoly v balíčku chcete zobrazovat v přehledu úkolů či nikoliv.

Nastavení Vašich oblíbených evidencí a položek

Oblíbené položky: získejte rychlý přístup k položkám, se kterými nejčastěji pracujete. Pokud jsou Vaše grafy na dashboardu evidence nastaveny tak, aby se automaticky zaplňovaly daty z oblíbených položek, získáte možnost automaticky vytořeného přehledu o tom, co je pro Vás v evidenci nejdůležitějsí.

Oblíbené evidence: každá z Vašich oblíbených evidencí má svou vlastní záložku v pravé horní části OneSoftu. Ostatní evidence jsou přístupné z hamburger menu (ikona tří vodorovných čárek v levém horním rohu).

Nastavení úvodní stránky / dashboardy:

Dashboardy evidencí, neboli úvodní stránky evidencí, mají za úkol uživateli poskytnout rychlý přehled o tom, co je v evidenci nového. Nastavitlené grafy, které dashboardy mohou obsahovat, pak mají funkci rychlého reportu. Nastavení těchto grafů provádí administrátor, jejich zobrazení a výběr položek, pro které se mají grafy zobrazit, nastavuje sám uživatel.

Nastavení Vašeho účtu

Přirozeně, žádný jiný uživatel nemá přístup k nastavení Vašeho účtu jako je Vaše heslo a Váš profilový obrázek (fotka).

Přejeďte myší přes svůj profilový obrázek. Tím se Vám zobrazí ikony dvou editačních nástrojů v pravém horním rohu levého menu.
Kliknutím na ikonu pera se Vám ukáže výběr možných nastavení Vašeho účtu. Vybere, zda chcete změnit své heslo nebo nastavit / změnit svůj profilový obrázek.

Obsah v levém menu

Podobně jako uživatelské nastavení prostředí OneSoftu, i všechny informace dostupné z levého menu jsou vybrány automaticky na základě toho, jestli jsou s Vámi nějakým způsobem spojeny. Žádní dva uživatelé OneSoftu tedy neuvidí stejný obsah levého menu.

Například poznámky, které si vytoříte, zůstanou jen a jen Vaše, pokud je nenasdílíte s jiným uživatelem (a více). Stejně tak všechny Vaši hlídací psy budou hlídat jen a jen pro Vás, pokud je nenastavíte tak, aby posílali upozornění i dalším uživatelům. Ani reporty, které si vygenerujete, nejsou sdílené s dalšími uživateli. A tak dále.