Systém umožňuje přidávat záznamy buď v jednoduchém seznamu, což je nejběžnější způsob používaný v naprosté většině evidencí nebo je umožňuje přidávat do stromové struktury (například jako organizační struykturu nebo kusovník nějakého výrobku). 

Položky je také možné řadit do složek. Doporučujeme používat složky jen v evidencích, kde jsou položky v jednoduchém seznamu. Všechny instrukce týkající se složek naleznete na konci tohoto článku. 

Přidat záznam do jednoduchého seznamu

Nejčastěji zakládané položky do jednoduchého seznamu jsou například zaměstnanci, firmy a kontakty. Položky v jednoduchém seznamu jsou jednoduše jeden za druhým.

Pro přehlednost a jednoduché filtrování se zde nejčastěji používá třídění do kategorií (kategorii označují ikony před názvy položek v seznamu). Lze také používat řazení do klasických složek (viz níže).

Krok 1. Pro vytvoření nové položky stačí kliknout na tlačítko "přidat zaměstnance" nebo na zelené plus na konci seznamu položek.

Krok 2. Vyplňte požadované informace v dialogovém okně a uložte. Informace pro založení položky se různí v závislosti na nastavení dané evidence administrátorem. Nejčastěji je třeba vybrat kategorii, do které bude nová položka zařazena, a vyplnit textové pole s názvem položky.

 

 

Jak vytvořit strukturovaný seznam položek

Zakládání položek do struktury je vhodné, když potřebujete mít na první pohled jasnou představu o základní hierarchii mezi nimi. Například: 

  • v evidenci "organizace" zachytit podřízenost a nadřízenost zaměstnanců 
  • v evidenci "projekty" vytvořit program, do kterého budete řadit dílčí projekty

 

Krok 1. Kliněte pravým tlačítkem na položku, pod kterou nová položka patří, a zvolte "+ Založit pod".

Krok 2. Vyplňte požadované informace v dialogovém okně a uložte. Informace pro založení položky se různí v závislosti na nastavení dané evidence administrátorem. Nejčastěji je třeba vybrat kategorii, do které bude nová položka zařazena, a vyplnit textové pole s názvem položky.

 

 

Jak vytvářet složky 

Nejčastější pojetí zakládání položek je do jednoduchého seznamu za použití kategoriíDalší variantou je zakládání položek do složek stejně jako na Vašem stolním PC.

Na následujícím obrázku můžete vidět obě varianty pojetí. V horní části seznamu vidíte běžnou strukturu položek, které jsou členěny do kategorií. V dolní části seznamu je členění do složek a vytvoření stromové struktury:

Můžu vytvořit složku?

Jistě. Je nutné nicméně vědět, že tato složka možná nebude viditelná všem ostatním uživatelům. Doporučujeme se obrátit na Vašeho administrátora s žádostí, aby zkontroloval, zda mají všichni uživatelé ke složkám v dané evidenci povolený přístup (instrukce pro administrátory zde).  

 

Jak vytvořit složku?

1. Klikněte na ikonu složky vlevo dole pod seznamem položek

2. V dialogovém okně zvolte název složky a uložte

 

 

Jak vytvořit novou položku ve složce? 

Postup je podobný jako pro přidávání položek do strukturované evidence. Nejprve rozrolujte vybranou složku pomocí malého trojúhelníčku vlevo od ikony složky. Na konci seznamu položek již zatřízených do této složky bude zelené plus, pomocí kterého vytvoříte položku rovnou v dané složce. 

 

Jak zatřídit položky do složky?

Nejprve je třeba povolit přesun položek v rámci seznamu položek v evidenci. Následně lze přetažením zatřídit položky tam, kam potřebujete. 

1. Pod seznamem položek najdete ikonu pro rozrolování nabídky funkcí k položkám evidence

2. Povolte přesun položek

3. Přetáhněte položky do složky

4. Nezapomeňte pak zase zrušit funkci "povolit přesun". To uděláte tak, že opět v nabídce funkcí k položkám evidence kliknete na možnost "zakázat přesun".

 

Související články pro administrátory:

Zakládání nových položek - nastavení: struktura, kategorie, název položky

Jak změnit název tlačítka "přidat novou položku"?

Jak přidat do "+" menu v horní liště možnost přidávat novou položku do určité evidence? 

Jak přidat nebo upravit kategorie položek?