OneSoft Connect Vám umožňuje vytvářet vazby mezi jakýmikoliv evidencemi, respektive informacemi, které si ve OneSoftu vedete.

 

Jaké jsou příklady použití vazeb (včetně příkladů propojených evidencí)?

  • Propojte projekt (položku v evidenci Projektů) se všemi zaměstnanci, kteří na něm pracují (položky v evidenci Zaměstnanců)
  • Propojte zaměstnance (evidence Zaměstnanců) se všemi smlouvami, které uzavřel (evidence Smluv)
  • Propojte klíče (evidecne Klíčů) se zaměstnancem, kterému byly přiděleny (evidence Zaměstnanců)
  • Propojte heslo pro vypnutí alarmu (evidence Helsel) se zaměstnanci, kteří ho znají (evidence Zaměstnanců)
  • Propojte pojistnou smlouvu (evidence Smluv) s majetkem, na který se vztahuje (evidence Majetku)
  • a mnoho dalšího

Ve zkratce

Souvislosti (vazby) Vám umožňují provázat informace napříč OneSoftem. Oceníte je ve chvílích, kdy potřebujete znát kontext jednotlivých záznamů. Přestaňte se topit v oddělených databázích! Ty navíc musí být nákladně udržované. Vytvořte jednoduše jeden jediný záznam s vazbami, tedy jednu jedinou databázy, kdy jsou všechny informace propojeny.

Na příkladu: Dejme tomu, že vedete záznamy o zaměstnancích. Někde bokem ale existuje i evidence zaměstnaneckých smluv a ještě vedle evidence obchodních smluv. Ve OneSoftu budete moci vést všechny tyto evidence a vzájemně záznamy propojovat. Například tedy vytvoříte vazbu mezi zaměstnancem a jeho zaměstnaneckou smlouvou. Dále pak mezi zaměstnancem a všemi obchodními smlouvami, které uzavřel. Vedete-li evidenci projektů, pak můžete dál tyto obchodní smlouvy propojovat s projekty. A tak dále. Ušetřete čas tím, že budete mít vždy po ruce aktuální souvislosti mezi záznamy!

 

Kde zobrazit vazby?

Každá položka obsahuje záložku "Souvislosti".

Krok 1. Otevřete příslušnout evidenci, tedy tu, kde vedete záznam o položce, jejíž kontext chcete zobrazit

Krok 2. Klikněte na příslušnou položku ze seznamu položek nalevo. Tím otevřete podrobnosti položky.

Krok 3. Otevřete záložku "Souvislosti" na položce. Zde jsou zobrazeny všechny vazby k této položce seřazené podle evidencí, do kterých (nebo ze kterých) směřují.

Tip: Zobrazte si vazby v grafu! Klikněte na ikonu atomu vlevo nahoře pod profilovým obrázem položky.

 

Jak tomu rozumět?

Standartně se vazby třídí podle evidencí, do kterých (nebo ze kterých) vedou vazby na tuto pložku. Číslo v závorce za názvem evidence označuje počet vazeb vedoucích z (nebo do) této evidence. Tyto vazby zobrazíte po rozbalení (kliknutím na ikonu trojúhelníku nalevo od názvu evidence). 

Vazby obsahují tyto informace (zleva):

  • Typ vazby: pokud je zadán, zobrazuje se nad modrou šipkou. Typ vazby je dán buď detailem položky, ze kterého byla vazba automaticky vytvořena, nebo je možné zadat typ vazby ručně při vytváření vazby (výběrem z možností, které nastaví Váš administrátor). Vazba může být ale i obecného charakteru, pak není typ vazby zadán a nad modrou šipkou se nezobrazuje žádný text.
  • Datum, kdy vazba vstoupila v platnost (nebo datum vytvoření)
  • Datum, kdy bude vazba deaktivována (pokud je zadáno)
  • Název položky, ke které vazba vede

 

Jak vytvářet jednotlivé vazby si přečtěte v tomto článku.