Kód položky můžete při jejím zakládání zadat ručně nebo je možné kód položky na zakládě zadání určitého vzorce vytvářet automatickým číslováním položek. Toto zadání vzorce (řetězec znaků) provádí administrátor při zakládání / editaci evidence v poli "formát prefixu".


Určující řetězec znaků je uvozen ampersandem "&" a ukončen středníkem ";". První znak určuje význam, viz. tabulka níže. Další znaky  smí být pouze celé číslo, případně pouze přirozené, viz. tabulka.

Jakékoli znaky mimo tento řetězec se zobrazí přesně tak, jak jsou zadány.

 

 

Příklad založené položky s kódem: