V následujícím článku představíme základy toho, co jsou kategorie a jak je používat v praxi. 

Co jsou kategorie?

Kategorie umožňují jemnější členění evidencí. Jsou to například různé typy smluv, typy majetku nebo pracovního vybavení.  Další příklad použití kategorií si ukážeme na evidenci zaměstnanců. Vaše zaměstnance můžete třídit do jednotlivých skupin, například Interní zaměstnanci, Externí zaměstnanci, Agenturní pracovních atd. Kategorie můžete mít například i v evidenci smluv. V této evidenci následně můžete mít kategorie smluv: Obchodní smlouvy, Zaměstnanecké smlouvy, Majetkové smlouvy, Smlouvy o nákupu atd. Každá kategorie může mít svojí vlastní ikonu a díky tomu získáte přehled v dané evidenci. Jednotlivé kategorie následně můžete využít i ve filtrování, kde si zobrazíte jenom požadovanou kategorii. 

K čemu můžete kategorie použít? 

Kategorie Vám přináší přehled v jednotlivých evidencích a dále i rychlejší možnosti vyhledávání. Avšak největší výhodou je především úprava jednotlivých detailů. To znamená, že pro každou kategorii v dané evidenci můžete nastavit rozdílné detaily. Jiné detaily například potřebujete sledovat u interních zaměstnanců a jiné zase u agenturních pracovníků. Díky kategorizaci si tedy můžete nastavit rozdílné detaily. Zde si přečtěte článek, jak na to.

Kategorie přináší výhody i co se týče oprávnění uživatelů k položkám. 

Příklad: Vaše zaměstanance si můžete rozdělit do kategorií například: Interní zaměstnanci, Externí zaměstanci a Stážisté. Díky tomuto členění je budete mít jednoduše a přehledně seřazeny. Zároveň můžete Vašemu vedoucímu úseku stážistů ukázat v evidenci Zamestnanců pouze firemní stážisty. Ostatní zaměstnance firmy tato osoba vidět nemusí.

Jak nastavit kategorie si přečtěte v tomto článku.