V následujícím článku Vám představíme možnosti, jak můžete získat přehled v jednotlivých evidencích pomocí kategorií.

Co jsou kategorie

 

 

Kategorie představují určité skupiny v dané evidenci. Příklad kategorie si ukážeme na evidenci zaměstnanců. Vaše zaměstnance můžete třídit do jednotlivých skupin, například Interní zaměstnanci, Externí zaměstnanci, Agenturní pracovních atd. Kategorie můžete mít například i v evidenci smluv. V této evidenci následně můžete mít kategorie smluv: Obchodní smlouvy, Zaměstnanecké smlouvy, Majetkové smlouvy, Smlouvy o nákupu atd. Každá kategorie může mít svojí vlastní ikonu a díky tomu získáte přehled v dané evidenci. Jednotlivé kategorie následně můžete využít i ve filtrování, kde si zobrazíte jenom požadovanou kategorii. 

 

Co Vám kategorie přínáší?

Kategorie Vám přináší přehled v jednotlivých evidencích a dále i rychlejší možnosti vyhledávání. Avšak největší výhodou je především úprava jednotlivých detailů. To znamená, že pro každou kategorii v dané evidenci můžete nastavit rozdílné detaily. Jiné detaily například potřebujete sledovat u interních zaměstnanců a jiné zase u agenturních pracovníků. Díky kategorizaci si tedy můžete nastavit rozdílné detaily. Zde si přečtěte článek, jak na to.

 

Kategorie přináší výhody i co se týče oprávnění uživatelů k položkám. 

Příklad: Vaše zaměstanance si můžete rozdělit do kategorií například: Interní zaměstnanci, Externí zaměstanci a Stážisté. Díky tomuto členění je budete mít jednoduše a přehledně seřazeny. Zároveň můžete Vašemu vedoucímu úseku stážistů ukázat v evidenci Zamestnanců pouze firemní stážisty. Ostatní zaměstnance firmy tato osoba vidět nemusí.

 

Jak nastavit kategorie si přečtěte v tomto článku.