Ke každé položce či detailu si můžete uložit jakoukoliv přílohu.  Příloha lze nahrát nebo uložit dvěma způsoby:

  • forma souboru (např. Word (DOC,DOCX), Excel (XLSX), PDF, Prezentace (PPTX), Obrázky (JPG,PNG), videa, či jakékoliv jiné soubory)
  • forma odkazu (např. jakýkoliv internetový link, SharePoint link, Dropbox, Google Drive, Megasync či jakýkoliv jiný odkaz)

 

Ukládání příloh k položkám

K jakékoliv položce ve OneSoftu tedy například k projektu, majetku, smlouvě, zaměstnanci můžete do záložky "Přílohy" uložit jakýkoliv soubor.

Jak již bylo zmíněno, soubor může být fyzicky nahrán a uložen nebo ho nahrajete formou odkazu na libovolný internetový link.


 

Na následujících obrázcích vidíte zda způsoby nahrání přílohy. Na horním obrázku je forma přidání souboru a na spodním je forma přidání odkazu.

 

 

Ukládání příloh k detailům položek

Přílohy můžete přikládat i ke všem detailům dané položky. Příložte si tedy přílohu k dovednostem Vašeho zaměstnance.

Například pokud má nějaký certifikát či osvědčení, přiložíte ho rovnou k této informaci.

 

Po kliknutí na ikonu  se Vám zobrazí přílohy, které jsou k tomuto detailu uloženy.

Pokud chcete přidat novou přílohu k detailu, klikněte na + přidat přílohu a následně označte soubor, který má být k danému detailu uložen.

Takto se Vám soubor přiloží k danému detailu a usnadní Vám práci při příštím hledání přílohy.

Všechny nahrané přílohy naleznete vždy v záložce Přílohy.